Baza wiedzy, Folia grzewcza

Folia grzewcza pod wylewką i płytkami

Ogrzewanie podłogowe foliami grzewczymi Heat Decor pod wylewką stosowane jest głównie w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych, biurowych, halach przemysłowych lub obiektach przeznaczonych do kapitalnego remontu. Ogrzewanie podłogowe pod wylewką dedykowane jest do pracy ciągłej jako podstawowy system grzewczy do ogrzewania pomieszczeń.

FOLIA GRZEWCZA W NOWO PROJEKTOWNYCH DOMACH I MIESZKANIACH

W domach i mieszkaniach folia grzewcza pod wylewką instalowana jest w każdym pomieszczeniu począwszy od salonu, kuchni, pokoi, korytarzy i łazienkach. Folie grzewcze w połączeniu z wylewką anhydrytową lub cementową tworzy system grzejnika akumulacyjnego. W procesie nagrzewania się wylewki ciepło rozprowadzane jest równomiernie po całej płaszczyźnie posadzki dając efekt jednolitej płyty grzewczej. Skumulowane ciepło oddawane jest do pomieszczenia bezwładnie w długim czasie.  Folia grzewcza utrzymuje stabilną temperaturę posadzki dając komfort użytkowania. Ogrzewanie podłogowe folią grzewcza pod wylewka w odróżnieniu od typowych wodnych podłogowych systemów grzewczych charakteryzuje się tym, iż zmiana temperatury w pomieszczeniu oraz temperatury posadzki odbywa się w krótszym czasie, gdyż folia grzewcza posiada dużą płaszczyznę grzewczą oraz nie mam żadnych strat na przesyle energii w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych.

Folia grzewcza umieszczona jest bezpośrednio pod wlewką co powoduje, iż kontrola temperatury pomieszczenia oraz temperatura samej podłogi jest bardzo precyzyjna. Stabilna temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu w układzie płaszczyznowego ogrzewania folią grzewczą utrzymywana jest przez elektroniczny termostat mierzący temperaturę powietrza w pomieszczeniu oraz temperaturę podłogi tworząc kompletny bezobsługowy system grzewczy.

FOLIA GRZEWCZA POD WYLEWKĄ I RODZAJE PODŁÓG

Ogrzewanie podłogowe folią grzewczą pod wylewką daje szeroki wachlarz możliwości instalacji różnego rodzaju okładzin podłogowych.  Dzięki stabilnemu podłożu możemy stosować podłogowe materiały wykończeniowe w formie klejonej do wylewki lub w formie pływającej. W systemie grzewczym pod wylewką możemy stosować płytki ceramiczne, okładziny kamienne, drewno klejone, podłogi warstwowe pływające, panele laminowane, panele winylowe, wykładziny dywanowe, wykładziny PCV, posadzki żywiczne i inne materiały przystosowane do ogrzewania podłogowego.

Możliwość zastosowania szerokiej gamy podłogowych materiałów wykończeniowych daje wiele możliwości aranżacji wnętrz oraz umożliwia dokonywanie większej ilości zmian projektowych na etapie realizacji inwestycji, które często podyktowane są zmieniającymi się cenami materiałów lub gustami użytkowników.

POKRYCIE POMIESZCZENIA FOLIĄ GRZEWCZĄ POD WYLEWKĄ

Folię grzewcza pod wylewką instalujemy na pełnej powierzchni pomieszczenia za wyjątkiem miejsc przeznaczonych pod zabudowę stałą taką jak meble kuchenne, szafy w zabudowie z podłożem drewnianym i inne meble lub urządzenia, które przylegają bezpośrednio do posadzki i nie są posadowione na nóżkach umożlwiających swobodne ujście ciepła.

Optymalne pokrycie pomieszczenia folią grzewczą jako podstawowego systemu grzewczego pod wylewką to ok. 80%. całej płaszczyzny. Takie pokrycie folii grzewczej umożliwia równomierny rozkład temperatur w całym pomieszczeniu oraz na wylewce. Równomierne pokrycie folią grzewczą powierzchni pomieszczenia powoduje, iż ogrzewanie podłogowe pracuje na niskich temperaturach.

Większość producentów okładzin podłogowych drewnianych, podłóg laminowanych i winylowych w kartach technicznych produktu zastrzega, iż maksymalna temperatura pracy podłogi drewnianej to ok. 28 0C. Zmniejszenie pokrycia ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu będzie wpływa na zwiększenie temperatury roboczej na podłodze co skutkować może przekroczeniem maksymalnych parametrów użytkowych okładziny podłogowej jak i również obniżeniu komfortu użytkowania podłogi z uwagi na zbyt wysoka temperaturę podłogi. W przypadku płytek ceramicznych, gresowych czy kamiennych wytrzymałość tych materiałów na temperatury jest znacznie większa niż drewnianych lub laminowanych.

Pamiętać jednak należy, iż zbyt wysoka temperatura również niekorzystnie wpływa na prace samej wylewki powodując większe skurczanie i rozkurczanie materiału.

Zbyt wysoka temperatura podłogi przede wszystkim powoduje dyskomfort w użytkowaniu.

Temperatura podłogi w ogrzewaniu podłogowym nie powinna przekraczać temperatur:

– 28 0C w pomieszczeniach takich jak salon, kuchnia, pokoje, korytarz

– 34 0C w pomieszczeniach sanitarnych jak łazienka i WC.

Mniejsze pokrycie folii grzewczej dopuszczalne jest w obiektach o bardzo dobrej izolacji termicznej, gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest niewielkie a zastosowane folie grzewcze pod wylewką są o w niskich mocach jak 80W/m2. Sugerujemy jednak układanie folii grzewczej na pełnej powierzchni pomieszczenia nawet w budynkach o bardzo małym zapotrzebowaniu na ciepło, ponieważ równa płaszczyzna grzewcza jest bardziej komfortowa w użytkowaniu. Chodzenie po równomiernie ciepłej podłodze jest bardziej przyjemne i komfortowe. W przypadku nierównomiernego pokrycia folią grzewczą powstać mogą miejsca w których podczas chodzenia będziemy odczuwać dyskomfort wynikający z różnic temperatur podłogi. Ponadto równomierne pokrycie folii grzewczej w ogrzewaniu podłogowym powoduje, iż podłoga rozgrzewa się równomiernie co wpływa na jednolitą pracę okładziny podłogowej zwiększając jej żywotność.

RODZAJ STOSOWANYCH WYLEWEK DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FOLIAMI GRZEWCZYMI

Ważnym elementem ogrzewania podłogowego jest wybór odpowiedniej wylewki, która będzie pełnić funkcję przewodnika ciepła zapewniając prawidłową i ciągłą współpracę z folią grzewczą oraz funkcję konstrukcyjną o odpowiedniej wytrzymałości.

W budownictwie mieszkaniowym najbardziej popularnymi wylewkami stosowanymi do ogrzewania podłogowego są wylewki anhydrytowe i wylewki cementowe.

Z uwagi na bardzo dobre parametry przewodzenia ciała wylewki anhydrytowe mają większe zastosowanie w ogrzewaniu podłogowym niż wylewki cementowe.

Wylewka anhydrytowa występuje jako masa płynna samopoziomującą, która nie wymaga dylatowania nawet przy bardzo dużych powierzchniach. Zaletą wylewki anhydrytowej w stosunku do wylewki cementowej są lepsze paramenty przewodzeni ciepła oraz właściwości samopoziomujące co ułatwia i przyspiesza dalsze prace wykończeniowe. Proces wykonania wylewki anhydrytowej jest krótszy od wylewki cementowej a sama wylewką jest wykonana dokładniej

Wadą wylewki anhydrytowej jest zdolność do absorbcji wody co powoduje, iż w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności jak łazienka należy wykonać na wylewce anhydrytowej bardzo staranie izolacje przeciwwilgociową wykorzystując materiały wysokiej jakości.

W przypadku instalacji folii grzewczej pod wylewką w pomieszczeniach wilgotnych jak łazienka zalecamy wykonanie tradycyjnej wylewki cementowej, w pozostałych suchych pomieszczeniach zalecamy wykonanie wylewki anhydrytowej.  

OGRZEWANIE HAL MAGAZYNOWYCH I PRODUKCYJNYCH

Dzięki bardzo dużej czynnej powierzchni grzewczej folii oraz szerokiej gamie mocy grzewczych folii, możemy zaprojektować i wykonać podłogowy system grzewczy w halach magazynowych i produkcyjnych. Konstrukcja folii grzewczej umożliwia wykonanie ogrzewania podłogowej na bazie wylewek przemysłowych lub tradycyjnych bez ryzyka zalania lub rozszczelnienia systemu grzewczego spowodowanego zbyt dużym obciążeniem elementu grzewczego przez wylewkę. W stosunku do kabli grzewczych, które grzeją małym przekrojem oraz wyższą temperaturą folie grzewcze są niskotemperaturowe i grzeją równomiernie całą płaszczyznę wylewki. Duża płaszczyzna grzewcza folii przyspiesza proces rozgrzewania wylewki oraz powoduje, iż wylewka posiada w swoim przekroju równomierny rozkład temperatury.

Wylewki przemysłowe oraz tradycyjne wylewki cementowe posiadają dużą pojemność cieplną co powoduje, iż folie grzewcze pod wylewka pracują w systemie akumulacyjnym. Akumulacyjny system grzewczy foliami grzewczymi daje możliwość wykorzystania tańszego zasilania energią elektryczną w II taryfie obniżając koszty eksploatacyjne. Wyprodukowana i zmagazynowana energia w wylewce podczas nocnej pracy systemu grzewczego w tańszej II taryfie prądu oddawana jest później w ciągu dnia.

Folie grzewcze pod wylewką nie wymagają ciągłego serwisowania jak w przypadku tradycyjnych wodnych systemów ogrzewania.  Folie grzewcze objęte są wieloletnią gwarancją co zapewnia bezawaryjną eksploatację systemu grzewczego na długie lata.

JAK ZAMONTOWAĆ FOLIE GRZEWCZĄ POD WYLEWKĄ

Podstawowy system ogrzewania podłogowego foliami grzewczymi pod wylewką składa się z folii grzewczej, styropianu podłogowego, folii paroizolacyjnej, złączek do folii grzewczej, taśmy samowulkanizującej, przewodów elektrycznych, siatki ze stali nierdzewnej Heat Decor, wylewki anhydrytowej lub cementowej i termostatu do sterowania ogrzewaniem.

Rozróżniamy dwa typy instalacji folii grzewczej pod wylewką.

 1. Instalację folii grzewczej w pomieszczeniach suchych.
 2. Instalację folii grzewczej w pomieszczeniach wilgotnych.

Na pomieszczenia suche składać się będą takie pomieszczenia jak salon, sypialnia, pomieszczenia biurowe, korytarze oraz inne pomieszczenia, gdzie nie występuje wilgoć. Instalacja folii grzewczej w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności to głównie łazienki, toalety, kuchnie i inne pomieszczenia, gdzie może występować wilgoć.

 

   1. Instalacja folii grzewczej pod wylewką – pomieszczenia suche.

Sposób montażu folii grzewczej pod wylewką w pomieszczeniu suchym wraz z podstawowymi materiałami do instalacji prezentuje schemat warstwowy.

Każde z użytych materiałów pełni swoją funkcję w całym systemie ogrzewania.

 1. Fuga

Materiał służący do spoinowania płytek ceramicznych i kamiennych. Fuga musi być elastyczna i wytrzymała na odkształcenia termiczne. Fuga powinna być odporna na działanie wilgoci, grzybów i pleśni. Do ogrzewania podłogowego stosowane są fugi w klasie CG2 zawierające modyfikatory polimerowe.

 1. Płytki ceramiczne, gresowe, kamienne

Okładzina podłogowa pełniąca funkcje użytkową oraz dekoracyjną o odpowiednich parametrach antypoślizgowych i wytrzymałości na ścieranie.

 1. Klej elastyczny

Materiał do klejenia okładzin podłogowych spełniający funkcje wiążące, wytrzymałościowe i elastyczne. Rodzaj kleju elastycznego dobierany jest stosowanie do wykonywanej okładziny podłogowej. Do ogrzewania podłogowego stosowane są kleje w klasie C2S1.

 1. Warstwa gruntująca

Warstwa gruntująca to powlekana emulsją gruntująca powierzchnia służąca do wyrównania chłonności wylewki oraz zwiększenia przyczepności klejonych do wylewki okładzin podłogowych.

 1. Wylewka anhydrytowa lub cementowa

Materiał podkładowy mający z zadanie wyrównać podłoże przed ułożeniem okładziny podłogowej. Grubość wylewki dostosowana jest do projektowanych obciążeń oraz rodzaju i grubości izolacji, na której wykonywana jest wylewka. Zalecana minimalna grubość wylewki w budownictwie mieszkaniowym to 5 cm. Sposób wykonywania dylatacji wylewki oraz jej sezonowania powinien być zgodny z zaleceniem producenta wylewki.

 1. Folia paroizolacyjna grubość min. 0,3 mm

Folia paroizolacyjna LDPE o grubości minimum 0,3 mm jest podstawową powłoką zabezpieczającą cały system ogrzewania podłogowego przed wpływem wilgoci i wody. Folia paroizolacyjna musi stanowić jednolitą powierzchnię na całej posadzce. Folia paroizolacyjna musi być wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne oraz charakteryzować się bardzo dobrą barierowością wody, ponieważ na warstwę tej folii paroizolacyjnej wylewana jest wylewka anhydrytowa lub cementowa.

 1. Siatka ze stali nierdzewnej Heat Decor

Siatka ze stali nierdzewnej Heat Decor o grubości 0,12 mm pełni funkcje uziemienia instalacji elektrycznej folią grzewczą. Siatka nierdzewna uziemiana jest za pomocą przewodu elektrycznego wpiętego do siatki za pomocą konektora instalacyjnego. Zalecamy wykonanie uziemienia instalacji ogrzewania podłogowego folia grzewczą z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania całego systemu grzewczego. Uziemiona instalacja ogrzewania podłogowego musi posiadać w swoim obwodzie wyłącznik różnicowoprądowy gwarantując bezpieczeństwo użytkowana instalacji ogrzewania.

 1. Folia paroizolacyjna grubość min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna LDPE o grubości minimum 0,2 mm pełni funkcje ochronną folii grzewczej przed mechanicznymi uszkodzeniami folii grzewczej wynikającymi z procesu tarcia podczas skurczania i rozkurczania się siatki ze stali nierdzewnej Heat Decor.

 1. Folia grzewcza Heat Decor

Folia grzewcza na podczerwień Heat Decor to główny nośnik ciepła w ogrzewaniu podłogowym.  Folie grzewczą podłączamy do przewodów elektrycznych za pomocą konektorów instalacyjnych a następnie podłączamy do termostatu pokojowego wyposażonego w wbudowany czujnik temperatury powietrza i zewnętrzny czujnik temperatury podłogi. Folia grzewcza musi być uziemiona oraz posiadać w swoim obwodzie wyłącznik różnicowoprądowy gwarantując bezpieczeństwo użytkowana instalacji ogrzewania.

 1. Folia paroizolacyjna grubość min. 0,2mm

Folia paroizolacyjna o grubości minimum 0,2 mm pełni funkcje ochrony systemu grzewczego przed wpływem wilgoci. Równomierna płaszczyzna paroizolacyjna ochrania folie grzewczą przed możliwym procesem zawilgocenia powstającego z podciągu kapilarnego na wskutek nieprawidłowo wykonanej izolacji fundamentu, ścian lub wylewki jak i również wyniku zdarzeń lasowych jak zalanie wodą.

 1. Taśma dylatacyjna- brzegowa

Taśma dylatacyjna służy do obwodowego oddzielania warstwy wylewki od ściany w celu zabezpieczenia wylewki przed pękaniem i podnoszeniem spowodowanym skurczaniem i rozkurczaniem wylewki na skutek zmian temperatur i wilgotności wylewki. Do dylatacji wylewek wykorzystuje się również profile dylatacyjne. Grubości dylatacji oraz zastosowanie profili dylatacyjnych stosuj zgodnie z zaleceniami producenta wylewek.

 1. Termoizolacja z styropianu podłogowego

Styropian podłogowy pełni funkcję izolacji termicznej i powinien posiadać odpowiednią twardość dostosowaną do projektowanej wylewki i późniejszych okładzin podłogowych. Termoizolacja z styropianu podłogowego jest bardzo istotnym elementem działania całego systemu grzewczego. Jakość termoizolacji bezpośrednio wpływa na dobór mocy instalacji grzewczej oraz późniejsze koszty eksploatacyjne. Dobór rodzaju styropianu, grubości oraz jego wytrzymałości na ściskanie wykonuje projektant branży budowlanej.

 1. Wylewka betonowa

Wylewka betonowa, strop żelbetowy lub płyta fundamentowa to elementy konstrukcji nośnej budynku z wykonaną hydroizolacją stanowiące podstawę do wykonania podłogowego systemu grzewczego.

Odpowiednim podłożem do wykonania podłogowego systemu grzewczego może być również konstrukcja drewniana lub konstrukcja z płyt OSB i MFP spełniające normy nośności i konstrukcji budowlanych.

 

   2. Instalacja folii grzewczej pod wylewką – pomieszczenia wilgotne.

 

Sposób montażu folii grzewczej pod wylewką w pomieszczeniu wilgotnym wraz z podstawowymi materiałami do instalacji prezentuje schemat warstwowy.

Każde z użytych materiałów pełni swoją funkcję w całym systemie ogrzewania.

 1. Fuga

Materiał służący do spoinowania płytek ceramicznych i kamiennych. Fuga musi być elastyczna i wytrzymała na odkształcenia termiczne. Fuga powinna być odporna na działanie wilgoci, grzybów i pleśni. Do ogrzewania podłogowego stosowane są fugi w klasie CG2 zawierające modyfikatory polimerowe.

 1. Płytki ceramiczne, gresowe, kamienne

Okładzina podłogowa pełniąca funkcje użytkową oraz dekoracyjną o odpowiednich parametrach antypoślizgowych i wytrzymałości na ścieranie.

 1. Klej elastyczny

Materiał do klejenia okładzin podłogowych spełniający funkcje wiążące, wytrzymałościowe i elastyczne. Rodzaj kleju elastycznego dobierany jest stosowanie do wykonywanej okładziny podłogowej. Do ogrzewania podłogowego stosowane są kleje w klasie C2S1.

 1. Taśma uszczelniająca

Taśma uszczelniająca pełni rolę hydroizolacji i stosowana jest w narożach ścian oraz na styku ścian z wylewką. Taśma uszczelniająca chroni wylewkę i system grzewczy przed zawilgoceniem. W miejscach narożnych łazienki oraz styku wylewki ze ścianą występują największe naprężenia, dlatego użycie taśmy zabezpiecza tą powierzchnia przed przenikaniem wody.

 1. Izolacja przeciw wilgociowa

Powierzchnia hydro izolacyjna stosowana na pełnej powierzchni podłogi pomieszczenia wilgotnego. Izolacja przeciwwilgociowa wykonywana jest za pomocą foli w płynie lub gumy sprzedawanej w postaci gotowej masy jednoskładnikowej lub formie preparatu dwuskładnikowego mieszanego z wodą. Warstwy hydroizolacji należy nakładać należy na całą powierzchnię w sposób ciągły wykluczając puste miejsca.  Ilość warstw nakładanej hydroizolacji należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta izolacji przeciw wilgociowych.

 1. Warstwa gruntująca

Warstwa gruntująca to powlekana emulsją gruntująca powierzchnia służąca do wyrównania chłonności wylewki oraz zwiększenia przyczepności klejonych do wylewki okładzin podłogowych.

 1. Wylewka cementowa

Materiał podkładowy mający z zadanie wyrównać podłoże przed ułożeniem okładziny podłogowej. Do ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach wilgotnych zalecamy użycie wylewki cementowej z uwagi na mniejszą zdolność absorbcji wody w stosunku do wylewki anhydrytowej. Grubość wylewki dostosowana jest do projektowanych obciążeń oraz rodzaju i grubości izolacji, na której wykonywana jest wylewka. Zalecana minimalna grubość wylewki w budownictwie mieszkaniowym to 5 cm. Sposób wykonywania dylatacji wylewki oraz jej sezonowania powinien być zgodny z zaleceniem producenta wylewki.

 1. Folia paroizolacyjna grubość min. 0,3 mm

Folia paroizolacyjna LDPE o grubości minimalnej 0,3 mm jest podstawową powłoką zabezpieczającą cały system ogrzewania podłogowego przed wpływem wilgoci i wody. Folia paroizolacyjna musi stanowić jednolitą powierzchnię na całej posadzce. Folia paroizolacyjna musi być wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne oraz charakteryzować się bardzo dobrą barierowością wody, ponieważ na warstwę tej folii paroizolacyjnej wylewana jest wylewka anhydrytowa lub cementowa.

 1. Siatka ze stali nierdzewnej Heat Decor

Siatka ze stali nierdzewnej Heat Decor o grubości 0,12 mm pełni funkcje uziemienia instalacji elektrycznej folią grzewczą. Siatka nierdzewna uziemiana jest za pomocą przewodu elektrycznego wpiętego do siatki za pomocą konektora instalacyjnego.

Uziemienie instalacji ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach wilgotnych za pomocą siatki nierdzewnej wymagane jest obowiązującymi przepisami.

Uziemiona instalacja ogrzewania podłogowego musi posiadać w swoim obwodzie wyłącznik różnicowoprądowy gwarantując bezpieczeństwo użytkowana instalacji ogrzewania.

 1. Folia paroizolacyjna grubość min. 0,3 mm

Folia paroizolacyjna LDPE o grubości minimalnej 0,3 mm pełni funkcje ochronną folii grzewczej przed mechanicznymi uszkodzeniami folii grzewczej wynikającymi z procesu tarcia podczas skurczania i rozkurczania się siatki ze stali nierdzewnej Heat Decor.

 1. Folia grzewcza Heat Decor

Folia grzewcza na podczerwień Heat Decor to główny nośnik ciepła w ogrzewaniu podłogowym.  Folie grzewczą podłączamy do przewodów elektrycznych za pomocą konektorów instalacyjnych a następnie podłączamy do termostatu pokojowego wyposażonego w wbudowany czujnik temperatury powietrza i zewnętrzny czujnik temperatury podłogi. Folia grzewcza musi być uziemiona oraz posiadać w swoim obwodzie wyłącznik różnicowoprądowy gwarantując bezpieczeństwo użytkowana instalacji ogrzewania.

 1. Folia paroizolacyjna grubość min. 0,3mm

Folia paroizolacyjna o grubości minimalnej 0,3 mm pełni funkcje ochrony systemu grzewczego przed wpływem wilgoci. Równomierna płaszczyzna paroizolacyjna ochrania folie grzewczą przed możliwym procesem zawilgocenia powstającego z podciągu kapilarnego na wskutek nieprawidłowo wykonanej izolacji fundamentu, ścian lub wylewki jak i również wyniku zdarzeń lasowych jak zalanie wodą.

 1. Taśma dylatacyjna- brzegowa

Taśma dylatacyjna służy do obwodowego oddzielania warstwy wylewki od ściany w celu zabezpieczenia wylewki przed pękaniem i podnoszeniem spowodowanym skurczaniem i rozkurczaniem wylewki na skutek zmian temperatur i wilgotności wylewki. Do dylatacji wylewek wykorzystuje się również profile dylatacyjne. Grubości dylatacji oraz zastosowanie profili dylatacyjnych stosuj zgodnie z zaleceniami producenta wylewek.

 1. Termoizolacja z styropianu podłogowego

Styropian podłogowy pełni funkcję izolacji termicznej i powinien posiadać odpowiednią twardość dostosowaną do projektowanej wylewki i późniejszych okładzin podłogowych. Termoizolacja z styropianu podłogowego jest bardzo istotnym elementem działania całego systemu grzewczego. Jakość termoizolacji bezpośrednio wpływa na dobór mocy instalacji grzewczej oraz późniejsze koszty eksploatacyjne. Dobór rodzaju styropianu, grubości oraz jego wytrzymałości na ściskanie wykonuje projektant branży budowlanej.

 1. Wylewka betonowa

Wylewka betonowa, strop żelbetowy lub płyta fundamentowa to elementy konstrukcji nośnej budynku z wykonaną hydroizolacją stanowiące podstawę do wykonania podłogowego systemu grzewczego.

Odpowiednim podłożem do wykonania podłogowego systemu grzewczego może być również konstrukcja drewniana lub konstrukcja z płyt OSB i MFP spełniające normy nośności i konstrukcji budowlanych.

 

ZALETY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FOLIAMI GRZEWCZYMI POD WYLEWKĄ.

 • Niskie koszty eksploatacji.
 • Akumulacja ciepła.
 • Możliwość wykorzystania II taryfy prądu.
 • Niskie koszty inwestycji w porównaniu z innymi instalacjami ogrzewania.
 • Bezawaryjność systemu grzewczego na długie lata.
 • Bezpieczeństwo użytkowania
 • Szybki i prosty montaż folii grzewczej pod wylewką.
 • Równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu.
 • Ogrzewanie płaszczyznowe działające na niskich temperaturach.
 • Brak straty energii na przesyle, folia grzewcza grzeje w miejscu instalacji.
 • Przyjemnie ciepła podłoga.
 • Możliwość integrowania folii grzewczej z systemami solarnymi PV i wiatrowymi produkującymi prąd, oraz bilansowanie kosztów eksploatacji.
 • Możliwość ogrzewania wybranych pomieszczeń w preferowanym czasie i w różnych temperaturach.
 • Precyzyjna regulacja temperatury w pomieszczeniu oraz temperatury podłogi.
 • Brak konieczności corocznego serwisowania systemu grzewczego i ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • Brak zagrożenia wybuchem i zaczadzeniem.
 • System grzewczy po ustawieniu temperatury w pomieszczeniu jest bezobsługowy.
 • Szerokie możliwości stosowania okładzin podłogowych jak płytki ceramiczne, drewno klejone, panele laminowane, panele winylowe.
 • Oszczędność miejsca wynikająca z braku potrzeby wy separowania osobnego pomieszczenia na kotłownie.
 • Brak odstających grzejników na ścianach.
 • Brak konieczności budowy komina.
 • Brak konieczności wykonywania dodatkowych prac ziemnych i budowlanych związanych z przyłączem gazu.
 • Ogrzewanie na podczerwień korzystnie wpływa na układ odpornościowy.
 • System grzewczy redukuje konwekcję co pozytywnie działa na osoby z problemami alergicznymi.
 • System grzewczy redukuje odczucie suchego powietrza i pozytywnie wpływa na klimat w pomieszczeniu.
 • Możliwość zdalnego sterowania temperaturą.
 • Brak emisji CO2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *