TitleLink
Sprawozdanie z badań LVD HD-MATSprawozdanie z badań LVD HD-MAT
Raport z pomiarów wstępnych EMC HD-MATRaport z pomiarów wstępnych EMC HD-MAT
Certyfikat zgodności CE HD-MATCertyfikat zgodności CE HD-MAT
Certyfikat bezpieczeństwa B HD-MATCertyfikat bezpieczeństwa B HD-MAT
Instrukcja HD-MATInstrukcja HD-MAT

Instrukcja instalacji maty grzewczej opisuje takie zagadnienia jak: strefy bezpieczeństwa w pomieszczeniach wilgotnych, możliwości dopasowywania maty grzewczej do kształtu pomieszczenia, kolejne kroki w montażu, testowanie instalacji. Instrukcja zawiera kartę gwarancyjną, którą wypełnia instalator z odpowiednimi uprawnieniami.

Karta techniczna maty grzewczej zawiera kompletną specyfikację techniczną wraz z określeniem zakresu zastosowania.

Schemat montażu stanowi ogólne wizualne przedstawienie elementów podłogowego ogrzewania matą grzewczą.

Certyfikat maty grzewczej zawiera dane instytucji wystawiającej dokument, a także okres i zakres certyfikacji.