TitleLinkhf:doc_categorieshf:doc_tags
Sprawozdanie z badań LVD HD-MATbadania-hd-mat hd-mat dokumentacja-mata-grzewczabadanie hd-mat
Raport z pomiarów wstępnych EMC HD-MATbadania-hd-mat hd-mat dokumentacja-mata-grzewczabadanie hd-mat
Certyfikat zgodności CE HD-MATcertyfikaty-hd-mat hd-mat dokumentacja-mata-grzewczacertyfikat hd-mat
Certyfikat bezpieczeństwa B HD-MATcertyfikaty-hd-mat hd-mat dokumentacja-mata-grzewczacertyfikat hd-mat
Instrukcja HD-MAThd-mat instrukcje-hd-mat dokumentacja-mata-grzewczahd-mat instrukcja

Instrukcja instalacji maty grzewczej opisuje takie zagadnienia jak: strefy bezpieczeństwa w pomieszczeniach wilgotnych, możliwości dopasowywania maty grzewczej do kształtu pomieszczenia, kolejne kroki w montażu, testowanie instalacji. Instrukcja zawiera kartę gwarancyjną, którą wypełnia instalator z odpowiednimi uprawnieniami.

Karta techniczna maty grzewczej zawiera kompletną specyfikację techniczną wraz z określeniem zakresu zastosowania.

Schemat montażu stanowi ogólne wizualne przedstawienie elementów podłogowego ogrzewania matą grzewczą.

Certyfikat maty grzewczej zawiera dane instytucji wystawiającej dokument, a także okres i zakres certyfikacji.