Folie grzewcze Heat Decor

Każda z tych form ogrzewania ma swoje zalety i wady więc należy je rozpatrywać indywidulanie zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami konstrukcyjnymi budynku.

Ogrzewanie podłogowe folia grzewczą to najbardziej popularna i ekonomiczna forma ogrzewania. Ogrzewanie podłogowe umożliwia równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu oraz niskie straty wytworzonej energii cieplnej. Ogrzewanie jest bardzo proste w montażu i może stanowić podstawowe lub dodatkowe źródło ogrzewania pomieszczeń.  Folie grzewcze w systemie podłogowym możemy stosować jako dynamiczny system ogrzewania bezpośredniego pod panelami podłogowymi lub forma ogrzewania akumulacyjnego wykorzystująca pojemność cieplną wylewki i budynku. Folia grzewcza w systemie podłogowym to najbardziej praktyczna forma ogrzewania płaszczyznowego dająca wiele możliwości aranżacji wnętrza i zastosowania różnego typu okładzin podłogowych. Ta szeroka techniczna możliwość wykorzystania foli grzewczej w podłodze pozwala instalować folię grzewcza w mieszkaniach, domach halach magazynowych i innych obiektach z dużą swobodą w zakresie projektowym i wykonawczym. Jedynym ograniczeniem w zastosowaniu folii grzewczej w ogrzewaniu podłogowym może być bardzo słaba izolacja budynku co przekłada się na konieczność wykorzystania dodatkowego ściennego lub sufitowego systemu grzewczego. Wynika to przede wszystkim z braku izolacji podłoża i ograniczeniami w możliwościach wykonania tej izolacji pod system ogrzewania podłogowego.

Ogrzewanie sufitowe folią grzewczą to świetne rozwiązanie dla pomieszczeń, w których brak jest wolnego miejscach zarówno na podłodze jak i ścianach. Dużą zaletą instalacji folii grzewczej w suficie jest swobodne wykorzystanie przestrzeni sufitu, który w tym przypadku jest jedyną alternatywą do instalacji systemu grzewczego. W ogrzewaniu sufitowym spotykamy się natomiast z częściową utratą wytworzonej energii z folii grzewczej poprze ograniczoną radiację ciepła z nagrzanego sufitu.  Część wytworzonego ciepła pozostaje w suficie nie dając efektu użytkowego. Instalację folii grzewczej w suficie możemy wykonać w systemie suchej zabudowy na konstrukcji z profili stalowych, izolacją termiczną i płytach gipsowych.

Ogrzewanie ścienne folią grzewcza wykorzystywane jest gównie na poddaszach domów w części skosów ścian pod płyta gipsową lub jako ogrzewanie opaskowe ścian pełniąc często funkcje osuszania lub ogrzewania dodatkowego. Ogrzewanie ścienne folią grzewczą stosowane jest również jako grzejnik łazienkowy i suszarkę na ręczniki lub ogrzewanie lustra przeciw parowaniu. W ogrzewaniu ściennym folią grzewcza nie zawsze mamy na tyle wolnego miejsca na ścianach do jej instalacji. Często ściany ograniczone są meblami lub innymi przedmiotami stałymi. Przekłada się to na brak optymalnego pokrycia ścian folią grzewczą w pomieszczeniu co w rezultacie nie daje możliwości wykorzystania tej formy ogrzewania jako jedynego źródła energii.

Folia grzewcza występuje w regularnych mocach 60,80,140,220,400W/m2.

Na specjalne zamówienie możemy wykonać folię grzewczą o dedykowanej mocy.

Folia grzewcza występuje w napięciu 230V oraz 24V

Na specjalne zamówienie możemy wykonać folię grzewczą również o napięciu 12V, 110V, 220V, 240V

Zostawienie min. 5cm wolnego miejsca od ścian pozwala na użycie konektora oraz prowadzenie przewodów elektrycznych zasilających folię grzewczą.

Folie grzewcze występują w trzech szerokościach 100cm, 50cm, 25cm.
Na specjalne zamówienie możemy wykonać folie grzewczą w szerokości od 10cm do 120cm

Folia grzewcza rozgrzewa się do określonej temperatury w zależności od mocy grzewczej na m2
60W/m2 -28oC

80W/m2- 32 oC

140W/m2 – 40 oC

220W/m2 – 50 oC

400W/m2 – 80 oC

Tak, technologia wykonania ogrzewania, opisana jest tutaj….

Tak, technologia wykonania ogrzewania, opisana jest tutaj….

W takim zastosowaniu polecamy użyć naszych mat grzewczych HD-mat. Więcej na ich temat znajdziesz tutaj…

W zależności od modelu Folii grzewczej punkty cięcia występują w odległości co 12,5cm lub 25cm

Niedozwolone jest przecinanie folii grzewczej w miejscu do tego nie przeznaczonym, grozi to trwałym uszkodzeniem folii grzewczej. Folia grzewcza Nie będzie działać. Folie grzewcze posiadają dedykowane punkty cięcia w poprzek, oznaczone symbolem nożyczek.

 

Czas trwania instalacji folii grzewczej uzależniona jest od wyboru systemu instalacji. Przykładowy Montaż w budynku o powierzchni 100m2 trwa jeden do dwóch dni.

Folia grzewcza z serii HD green posiada 10-letnią gwarancję

Folia grzewcza z serii HD-EPL posiada 25-letnią gwarancję

Folia grzewcza z serii HD-PRO posiada 25-letnią gwarancję

Folia grzewcza drabinkowa z serii HD black posiada 5-letnią gwarancję

Szacowana żywotność folii grzewczej w zastosowaniu pod panelami wynosi 40 lat

Szacowana żywotność folii grzewczej w zastosowaniu po wylewką wynosi 50 lat

Folie grzewczą możemy zainstalować pod meblami w momencie kiedy są one wyposażone w nóżki. Minimalna wysokość nóżek to ok. 3 cm. Emitowane ciepło z folii grzewczej musi swobodnie cyrkulować.

Moc zawsze powinna być dostosowana do izolacji budynku, w którym folia grzewcza zostanie zainstalowana.

Stała zabudowa – to wszelkiego rodzaju zabudowa, która swoją powierzchnią bezpośrednio przylega do wykończonej podłogi. Np. zabudowa kuchenna, szafy w zabudowie, wanna, brodzik, meblościanka

Folia grzewcza musi swobodnie oddawać ciepło do wnętrza pomieszczenia. W przypadku umiejscowienia folii grzewczej bezpośrednio pod stałą zabudową, niema swobodnej cyrkulacji powietrza. W takim wypadku folia grzewcza narażona jest na miejscowe przegrzanie a wierzchnia okładzina podłogowa może ulec deformacji oraz zniszczeniu

Moc zawsze powinna być dostosowana do izolacji budynku, w którym folia grzewcza zostanie zainstalowana.

Stosowanie wysokiej mocy w systemie podłogowym (220W/m2) jest praktykowane tylko i wyłącznie na podłożu o bardzo słabej izolacji termicznej. Należy pamiętać , iż temperatura użytkowa podłogi nie powinna przekraczać 28oC. Wyższa temperatura wpływa na dyskomfort w użytkowaniu, oraz możliwość deformowania się okładzin podłogowych.

Średnia temperatura użytkowa w ogrzewaniu podłogowym to 24-28oC i uzależniona jest od izolacji termicznej budynku. Graniczną temperaturą komfortu w ogrzewania podłogowym jest temperatura 28oC i często jest ona, również stosowania przez producentów drewnianych i laminowanych okładzin podłogowych jako maksymalna tempera użytkowa. W przypadku ogrzewania w pomieszczeniach sanitarnych jak łazienka oraz wc, gdzie użyta jest okładzina ceramiczna lub kamienna, dopuszczalne jest utrzymywanie maksymalnie temperatury podłogi 34 oC.

60, 80, 140 W/m2– system podłogowy

140, 220 W/m2– system ścienny, sufitowy

Tak, możemy łączyć 3 różne szerokości ze sobą

Nie, nie możemy łączyć różnych mocy ze sobą, ponieważ każda moc posiada indywidualne różne od siebie parametry rozruchu jak i uzysku temperatury.

Tak, wystarczy, że dobrze zaprojektujemy ilość materiału oraz jego moc

80% pokrycia powierzchni za pomocą folii grzewczych daje optymalną wydajność systemu grzewczego. Duże pokrycie folii grzewczej powoduje, iż pracuje ona na niskich temperaturach co przekłada się na komfort w użytkowaniu, wydajność i bezpieczeństwo energetyczne budynku.

Zużycie energii elektrycznej uwarunkowane jest od zastosowanej izolacji termicznej budynku oraz ustawionej temperatury użytkowej ogrzewanego budynku. W praktyce w nowym budownictwie opartym o materiały budowalne dobrej jakości zużycie energii pokrywa się projektowymi wskaźnikami na energie użytkową budynku (EU), a przy odpowiedniej optymalizacji sterownia ogrzewaniem zużycie energii może być sporo mniejsze

 

Aby otrzymać przybliżony koszt eksploatacji naszego budynku należy wziąć pod uwagę charakterystykę energetyczną budynku. Znajdziemy tam informację odnośnie zapotrzebowania na energię użytkową (EU). Podaną wartość wystarczy pomnożyć poprzez metraż użytkowy budynku ogrzewanego. Przykład EU= 40kWh/m2 w skali roku

Metraż użytkowy = 100m2

100m2 x 40kWh/m2 = 4000kWh w ciągu roku

Oznacza to, że folia grzewcza powinna zużyć 4000 kwh w skali roku

4000kwh x 0,6zł (stawka za kilowatogodzinę prądu) = 2400zł

Koszt ogrzewania w skali roku dla konkretnego przykładu wyniesie 2400zł.

Jest to wartość dla określonych parametrów budynku w danej strefie klimatycznej, w której znajduje się budynek. W praktyce wartości te są niższe z uwagi na nowoczesne systemy sterowania ogrzewaniem i wentylacją budynku oraz ocieplającym się klimatem.

Folia grzewcza po jej instalacji nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów finansowych.

Folia grzewcza poprzez swoją konstrukcje oraz zastosowaną technologie nie wymaga serwisowania.

Najbardziej popularną obecnie metodą redukcji kosztów eksploatacji ogrzewania folią grzewcza jest zastosowanie alternatywnych źródeł pozyskiwania energii jak systemy fotowoltaiczne. Odpowiednio dobrana instalacji fotowoltaiczna pozwoli zredukować koszty eksploatacyjne do minimum lub „zera”.

W przypadku zainstalowania ogrzewania podłogowego pod wylewką w budynkach energooszczędnych właściwym jest zastosowanie II taniej taryfy prądowej. Wytwarzana energia cieplna akumulowana jest w wylewce i budynku w czasie nocy a w trakcie dnia temperatura budynku powoli zaczyna opadać zachowując parametry komfortu użytkowego dzięki pojemności cieplnej budynku i dobrej izolacji.

Oszczędzić energię możemy również poprzez odpowiednie zarządzanie temperaturą powietrza oraz podłogi, która dostosujemy do indywidulanego cyklu życia. Nowoczesne termostaty WiFi z opcją programowania i sterowania zdalnego z aplikacji telefonu pozwolą bardziej kontrolować temperaturą w naszym budynku i obniżyć zużycie energii. Odpowiednie pokrycie pomieszczenia folią grzewczą również wpłynie na poprawne funkcjonowanie systemu grzewczego Heat Decor. Duża płaszczyzna grzewcza polepsza wydajność systemu grzewczego i utrzymuje równomierną temperaturę w pomieszczeniu co również przekłada się na niski koszt eksploatacji. Obniżenie kosztów eksploatacji może sięgać nawet 10-30%

Tak, folia grzewcza na przestrzeni lat została udoskonalona względem naszych pierwowzorów. Jesteśmy producentem foli grzewczej i na bieżąco poddajemy testom swoje produkty.

Tematyka folii grzewczej zajmujemy się od 2004r. Doświadczenie w tej dziedzinie pozwoliło nam stworzenie produktu najwyższej jakości przez co jesteśmy pewni jego działania.

Folia grzewcza poddawana jest wielokrotnym testom na etapie przygotowania do produkcji. Kolejne testy odbywają się w naszym laboratorium, gdzie pracujemy nad ciągłym udoskonaleniem naszej technologii. Ostatecznym etapem są badania wykonywane przez niezależne akredytowane laboratoria certyfikujące. Nasze folie grzewcze posiadają wszystkie wymagane badania, atesty bezpieczeństwa i użytkowania na terytorium całej Europy.

 

 

Pasta grafitowa, taśma z miedzi oraz pasta srebra. Wszystkie te elementy zabezpieczone są za pomocą folii Pet i laminex w procesie złożonego laminowania.

 

 

 

Tak, Folia grzewcza Heat Decor posiada stopień ochronny IPX7. Aby uzyskać taki stopień ochronny, folia grzewcza podczas testów jest zanurzana pod wodą.


 

 

 

Maksymalne długości stosowanych pasów folii grzewczych znajdziesz w tabeli tu…

 


 

 

 

Tak. Górna warstwa laminacji jest grubsza od dolnej ze względu na potrzebę zwiększenia odporności na uszkodzenia mechaniczne. Górna strona folii grzewczej posiada również widoczne pasy taśmy miedzianej dla wygodnego podłączenia konektorów instalacyjnych. Folia grzewcza posiada również oznaczenia co do mocy i modelu. Nadruk powinien mieć możliwość swobodnego przeczytania od lewej do prawej strony.


 

 


 

 

 

Podyktowane jest to ciągłym rozwojem technicznym firmy oraz zaplecza produkcyjnego. Tworzymy bardziej wydajne matryce grzewcze, dzięki którym maksymalizujemy efektywność folii grzewczej. Zwiększamy bezpieczeństwo użytkowania folii grzewczych oraz jej parametry wytrzymałościowe. Wsłuchujemy się w głosy instalatorów folii grzewczych i użytkowników tworząc produkty bardziej praktyczne.

 

 


 

 

 

Głównym źródłem energii cieplnej folii grzewczej jest prąd elektryczny przepływający przez cząsteczki grafitu. Pod wpływem oporu elektrycznego cząsteczki grafitu wytwarzają energię cieplną w postaci promieniowania podczerwonego.


 

 


 

 

 

Wytworzone ciepło z folii grzewczej w postaci podczerwieni ogrzewa przedmioty będące w jej kontakcie lub w zasięgu promieniowania.

Tak, wszystko zależy od ilości użytej folii grzewczej, mocy grzewczej oraz od ustawień termoregulatora.

Tak. Nasza technologia grzewcza jest dopracowana a jej instalacja jest bardzo prosta i intuicyjna.

Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcją montażu a wykonanie elementów elektrycznych powierz elektrykowi z uprawnieniami.

Tak. Posiadamy swoje wykwalifikowane ekipy montażowe, które zainstalują ogrzewanie w dogodnym dla ciebie terminie.

Ponadto służymy profesjonalnym wsparciem technicznym.

Tak, bardzo ważnym etapem instalacji folii grzewczej jest dobranie odpowiedniego podkładu izolacyjnego pod folię grzewczą. Podkład izolacyjny piankowy o grubości 5mm jest dedykowany do zastosowania wraz z panelami laminowanymi. Znajdziesz go w naszej ofercie – link

Tak. Podkład izolacyjny powinien mieć min 5mm grubości. Folia grzewcza to cienki i elastyczny materiał, do które podpinane są konektory zabezpieczone za pomocą taśmy samowulkanizującej wraz z przewodami elektrycznymi. Wszystkie te akcesoria posiadają swoją grubość. Podkład izolacyjny o grubości 5 mm zapewni schowanie wszystkich elementów złącznych folii grzewczych w wyciętych w tym celu otworach maty izolacyjnej.

 

Tak folia grzewcza może uszkodzić podłogę. Aby temu zapobiec należy:

– zawsze stosować regulator temperatury wyposażony w czujnik temperatury podłogi i ustawiać maksymalną temperaturę podłogi zgodnie z zaleceniami producenta podłogi.

– dobierać moc folii grzewczej stosowanie do rodzaju instalacji folii grzewczej.


 

Tak, do instalacji folii grzewczej pod lustrem należy zastosować klej Heat Decor HD-G01 więcej informacji można znaleźć tutaj.

Folie grzewcze nie mogą się krzyżować oraz leżeć na sobie, grozi to uszkodzeniem elementu grzewczego.

Do przyklejania płytek należy zastosować klej elastyczny.

Do fugowania płytek należy zastosować spoinę elastyczną.

Folie grzewczą nie wolno montować pod brodzikiem, prysznicem lub wanną.

Należy sprawdzić czy folia grzewcza nie posiada powierzchownych uszkodzeń. Należy wykonać pomiar rezystancji folii grzewczej (szczegóły w instrukcji montażu).

Należy sprawdzić prawidłowe działanie termostatu oraz wykonać pomiary instalacji elektrycznej i rezystancji folii grzewczej. W przypadku nieprawidłowych wyników z pomiarów rezystancji folii grzewczej należy skontaktować się działem naszego serwisu, który w ramach gwarancji folii grzewczej dokona naprawy.

Należy odciąć wadliwy kawałek folii grzewczej w miejscu do tego przeznaczonym opisanym nożyczkami i wykonać ponowne podłączenie folii grzewczej do instalacji elektrycznej (szczegóły w instrukcji montażu).

Zakup folii grzewczej na raty 0% jest możliwy przy wyborze bramki płatności PayU i opcji spłaty do 20 rat. Przy większej ilości rat i spłacie odroczonej raty PayU są oprocentowane.

Maty grzewcze Heat Decor

Izolacja FEP(teflon) jest materiałem o wyższej jakości i lepszych parametrach techniczny od PVC. Izolacja z FEP(teflon) gwarantuje macie grzewczej wyższą odporność na temperatury, uszkodzenia mechaniczne oraz dłuższą żywotność maty grzewczej.

Maty grzewcze występuje w mocach 150W/m2

Matę grzewczą możemy prowadzić przy ścianie w odległości min 5 cm

Maty grzewcze występują w jednej szerokości 50 cm

Mata grzewcza rozgrzewa się max do 80 stopni

Tak, maksymalna grubość wylewki samopoziomującej to 2cm.

Nie, produkt jest przeznaczony do montażu bezpośrednio pod płytką

Konstrukcja maty grzewczej pozwala na dowolne cięcie jedynie siatki z włókna szklanego tak aby przewód grzewczy prowadzić w dowolny sposób. Przewodu grzewczego nie można docinać ani skracać.

Nie, nie wolno skracać przewodu grzewczego.

W zależności od ilości maty grzewczej. Montaż maty grzewczej w budynku 100m2 trwa jeden do dwóch dni.

Tak, należy jednak zwrócić uwagę, aby poszczególne łączenia mat grzewczych były wykonywane w osobnej ściennej puszcze elektrycznej za pomocą elektrycznej kostki złącznej.

Mata grzewcza posiada 25 lat gwarancji.

Żywotność maty grzewczej to 50 lat

Mate grzewczą możemy zainstalować pod meblami wyposażonymi w nóżki. Przestrzeń pomiędzy wykończoną podłogą a meblem powinna być min. 3 cm tak aby mata grzewcza mogła swobodnie oddawać swoją temperaturę.

Stała zabudowa – to wszelkiego rodzaju zabudowa, która swoją powierzchnią bezpośrednio przylega do wykończonej podłogi. Np. zabudowa kuchenna, szafy w zabudowie, wanna, brodzik, meblościanka.

Mata grzewcza musi mieć możliwość swobodnego oddawania ciepła do wnętrza pomieszczenia. Przepływ ciepła nie może być blokowany.

Blokowanie ciepła stałą zabudową może doprowadzić do uszkodzenia maty grzewczej oraz okładziny podłogowej. Przepływ ciepła nie może być blokowany.

Mocy 150W/m2 jest adekwatna do instalacji maty grzewczej bezpośrednio pod płytkami zgodnie z obowiązującymi standardami.

Lepszym rozwiązaniem będzie użycie płaszczyznowego ogrzewania foliami grzewczymi. Mata grzewcza jest dobrym rozwiązaniem w ogrzewaniu miejscowym lub w systemie bezpośrednim pod płytką ceramiczną w kleju elastycznym.

28oC to temperatura, której nie powinniśmy przekraczać w przypadku zastosowania maty grzewczej w pomieszczeniach jak salon, korytarz, kuchnia, pokój .

34oC to temperatura, której nie powinniśmy przekraczać w przypadku zastosowania maty grzewczej w pomieszczeniach sanitarnych jak łazienka czy WC.

Puszczenie wyższej temperatury, niż jest zalecane i może to powodować dyskomfort w użytkowaniu podłogi a w skrajnych przypadkach oraz wysokiej temperaturze doprowadzić do uszkodzenia maty grzewczej i podłogi.

Nie, nie możemy łączyć różnych mocy mat grzewczych ze sobą ponieważ każda moc posiada indywidualne różne od siebie parametry rozruchu jak i uzysku temperatury.

Tak, mata grzewcza może być podstawowym systemem grzewczym. Należy jedynie zweryfikować zapotrzebowanie na ciepło domu oraz instalować mate grzewczą w odpowiedniej ilości i zgodnie z instrukcją.

Zużycie energii elektrycznej uwarunkowane jest od zastosowanej izolacji termicznej budynku oraz ustawionej temperatury użytkowej ogrzewanego budynku.

Mata grzewcza po jej instalacji nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów finansowych.

Mata grzewcza poprzez swoją konstrukcje oraz zastosowaną technologie nie wymaga serwisowania.

Najbardziej popularną obecnie metodą obniżenia kosztów eksploatacji ogrzewania matą grzewcza jest zastosowanie systemy fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej. Odpowiednio dobrana instalacji fotowoltaiczna pozwoli zmniejszyć koszty eksploatacyjne do minimum.

W budynkach energooszczędnych można zastosować II tanią taryfę prądu. Wytwarzana energia cieplna akumulowana jest w płytkach ceramicznych, wylewce i budynku w czasie nocy a w trakcie dnia temperatura budynku powoli zaczyna opadać zachowując parametry komfortu użytkowego dzięki pojemności cieplnej budynku i dobrej izolacji.

Oszczędzić energię możemy również poprzez odpowiednie zarządzanie temperaturą powietrza oraz podłogi, która dostosujemy do indywidulanego cykli życia. Nowoczesne termostaty WiFi z opcją programowani i sterowani zdalnego z aplikacji telefonu pozwolą bardziej kontrolować temperaturą w naszym budynku i obniżyć zużycie energii. Odpowiednie pokrycie pomieszczenia matą grzewczą również wpłynie na poprawne funkcjonowanie systemu grzewczego Heat Decor. Duża płaszczyzna grzewcza polepsza wydajność systemu grzewczego i utrzymuje równomierną temperaturę w pomieszczeniu co również przekłada się na niski koszt eksploatacji. Obniżenie kosztów eksploatacji może sięgać nawet 10-30%

Mata grzewcza Heat Decor wykonana jest z wysokiej jakości podwójnego Teflonu, który posiada wysoką odporność na temperatury. Sama konstrukcja przewodu grzewczego wykonana jest w bardzo wymagającym w produkcji procesie wielosplotowym, który gwarantuje wysoka sprężystość przewodów.

Tak, głównie w zakresie wykorzystania wysokiej klasy materiałów do produkcji jak Teflon.

Grubość maty grzewczej wynosi 3mm

Zawsze musimy sprawdzić rezystancje naszej maty grzewczej. W przypadku braku rezystancji maty grzewczej lub gdy wynik rezystancji odbiega od nominalnego maty, mata grzewcza jest uszkodzona i nie nadaje się do eksploatacji.

Środek maty grzewczej to Żyła grzejna w konstrukcji splotu wielodrutowego z dodatkowym ocynowanym ekranem zabezpieczającym wykonanym z drutów miedzianych. Izolacja żyły grzejnej wykonana jest z teflonu. Za zewnętrzna izolację przewodu również odpowiada teflon. Przewód grzewczy osadzony jest na siatce samoprzylepnej wykonanej z włókna szklanego.

Tak, mata grzewcza świetnie sprawdzi się na przykład łazience lub w toalecie.

Tak. Nasza technologia grzewcza jest dopracowana a jej instalacja jest bardzo prosta i intuicyjna.
Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcją montażu a wykonanie elementów elektrycznych powierz elektrykowi z uprawnieniami.

Montaż maty grzewczej nie wymaga specjalnych uprawnień, należy jednak instalować mate grzewcza zgodnie z instrukcją oraz ostrożnością, aby nie uszkodzić przewodu grzejnego maty.

Połączenia elektryczne maty grzewczej musi wykonać uprawniony elektryk, który wykona również niezbędne pomiary elektryczne maty grzewczej i instalacji elektrycznej wykluczając ewentualne usterki oraz zapewniając bezpieczną eksploatację systemu grzecznego.

Tak. Posiadamy swoje wykwalifikowane ekipy montażowe, które zainstalują ogrzewanie w dogodnym dla ciebie terminie.
Ponadto służymy profesjonalnym wsparciem technicznym.

Mata grzewcza można instalować bezpośrednio pod płytkami na wylewce betonowej lub płycie OSB.
Dodatkowa izolacja zamontowana przed położeniem maty grzewczej zwiększy jej wydajność oraz obniży koszty eksploatacyjne.

Mata grzewcza ma zastosowanie tylko w systemie podłogowym. Jej konstrukcja umożliwia montaż w kleju elastycznym, bezpośrednio pod płytkami.

Tak mata grzewcza może uszkodzić podłogę. Aby temu zapobiec należy zawsze stosować regulator temperatury wyposażony w czujnik temperatury podłogi i ustawiać maksymalną temperaturę podłogi zgodnie z zaleceniami producenta podłogi.

Przewody maty grzewczej nie mogą się krzyżować oraz stykać ze sobą grozi to uszkodzeniem elementu grzewczego.

Do przyklejania płytek należy zastosować klej elastyczny.

Do fugowania płytek należy zastosować spoinę elastyczną.

Maty grzewczej nie wolno montować pod brodzikiem, prysznicem lub wanną.

Należy Aby sprawdzić matę grzewcza czy nie jest uszkodzona i działa poprawnie należy wykonać pomiar rezystancji żyły grzewczej (szczegóły w instrukcji montażu).

Matę grzewczą należy zdemontować oraz zainstalować nową mate grzewczą. Uszkodzona mechanicznie mata grzewcza nie podlega gwarancji.

Należy sprawdzić prawidłowe działanie termostatu oraz wykonać pomiary instalacji elektrycznej i rezystancji maty grzewczej. W przypadku nieprawidłowych wyników z pomiarów rezystancji maty grzewczej należy skontaktować się działem naszego serwisu, który w ramach gwarancji maty grzewczej dokona naprawy.

Zakup maty grzewczej na raty 0% jest możliwy przy wyborze bramki płatności PayU i opcji spłaty do 20 rat. Przy większej ilości rat i spłacie odroczonej raty PayU są oprocentowane.