Heat Decor sp. z o.o. ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków

NIP: 6751497808, REGON: 123048402
KRS: 0000498832, BDO: 000579908

KONTO BANKOWE SANTANDER BANK POLSKI: 24 1090 1665 0000 0001 3442 1897.

KONTO BANKOWE EURO (€) : PL87 1090 1665 0000 0001 3444 5789

SWIFT: WBKPPLPP

KONTO BANKOWE FUNTY (₤) : PL57 1090 2053 0000 0001 3639 1179

SWIFT: WBKPPLPP

KONTO BANKOWE US DOLARY  ($) : PL66 1090 1665 0000 0001 3444 5779

SWIFT: WBKPPLPP