Każda z tych form ogrzewania ma swoje zalety i wady więc należy je rozpatrywać indywidulanie zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami konstrukcyjnymi budynku.

Ogrzewanie podłogowe folia grzewczą to najbardziej popularna i ekonomiczna forma ogrzewania. Ogrzewanie podłogowe umożliwia równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu oraz niskie straty wytworzonej energii cieplnej. Ogrzewanie jest bardzo proste w montażu i może stanowić podstawowe lub dodatkowe źródło ogrzewania pomieszczeń.  Folie grzewcze w systemie podłogowym możemy stosować jako dynamiczny system ogrzewania bezpośredniego pod panelami podłogowymi lub forma ogrzewania akumulacyjnego wykorzystująca pojemność cieplną wylewki i budynku. Folia grzewcza w systemie podłogowym to najbardziej praktyczna forma ogrzewania płaszczyznowego dająca wiele możliwości aranżacji wnętrza i zastosowania różnego typu okładzin podłogowych. Ta szeroka techniczna możliwość wykorzystania foli grzewczej w podłodze pozwala instalować folię grzewcza w mieszkaniach, domach halach magazynowych i innych obiektach z dużą swobodą w zakresie projektowym i wykonawczym. Jedynym ograniczeniem w zastosowaniu folii grzewczej w ogrzewaniu podłogowym może być bardzo słaba izolacja budynku co przekłada się na konieczność wykorzystania dodatkowego ściennego lub sufitowego systemu grzewczego. Wynika to przede wszystkim z braku izolacji podłoża i ograniczeniami w możliwościach wykonania tej izolacji pod system ogrzewania podłogowego.

Ogrzewanie sufitowe folią grzewczą to świetne rozwiązanie dla pomieszczeń, w których brak jest wolnego miejscach zarówno na podłodze jak i ścianach. Dużą zaletą instalacji folii grzewczej w suficie jest swobodne wykorzystanie przestrzeni sufitu, który w tym przypadku jest jedyną alternatywą do instalacji systemu grzewczego. W ogrzewaniu sufitowym spotykamy się natomiast z częściową utratą wytworzonej energii z folii grzewczej poprze ograniczoną radiację ciepła z nagrzanego sufitu.  Część wytworzonego ciepła pozostaje w suficie nie dając efektu użytkowego. Instalację folii grzewczej w suficie możemy wykonać w systemie suchej zabudowy na konstrukcji z profili stalowych, izolacją termiczną i płytach gipsowych.

Ogrzewanie ścienne folią grzewcza wykorzystywane jest gównie na poddaszach domów w części skosów ścian pod płyta gipsową lub jako ogrzewanie opaskowe ścian pełniąc często funkcje osuszania lub ogrzewania dodatkowego. Ogrzewanie ścienne folią grzewczą stosowane jest również jako grzejnik łazienkowy i suszarkę na ręczniki lub ogrzewanie lustra przeciw parowaniu. W ogrzewaniu ściennym folią grzewcza nie zawsze mamy na tyle wolnego miejsca na ścianach do jej instalacji. Często ściany ograniczone są meblami lub innymi przedmiotami stałymi. Przekłada się to na brak optymalnego pokrycia ścian folią grzewczą w pomieszczeniu co w rezultacie nie daje możliwości wykorzystania tej formy ogrzewania jako jedynego źródła energii.

Folia grzewcza występuje w regularnych mocach 60, 80, 140, 220, 400 W/m2.

Na specjalne zamówienie możemy wykonać folię grzewczą o dedykowanej mocy.

Folia grzewcza Heat Decor występuje w napięciu 230 V oraz 24 V.

Na specjalne zamówienie możemy wykonać folię grzewczą również o napięciu 12 V, 110 V, 220 V i 240 V.

Zostawienie min. 5 cm wolnego miejsca od ścian pozwala na użycie konektora oraz prowadzenie przewodów elektrycznych zasilających folię grzewczą.

Folie grzewcze występują w trzech szerokościach 100 cm, 50 cm, 25 cm.
Na specjalne zamówienie możemy wykonać folie grzewczą w szerokości od 10 cm do 120 cm.

Folia grzewcza rozgrzewa się do określonej temperatury w zależności od serii i mocy grzewczej na m2. W poszczególnych mocach temperatury pracy nie przekraczają:

60 W/m2 – 28⁰C

80 W/m2 – 32⁰C

140 W/m2 – 40⁰C

220 W/m2 – 50⁰C

400 W/m2 – 80⁰C

W serii HD-PRO ze względu na większy obszar matrycy grzejnej maksymalne temperatury pracy są niższe.

Tak, wykonanie ogrzewania pod wylewkę opisane jest szczegółowo tutaj….

Tak, wykonanie ogrzewania pod panelami opisane jest szczegółowo tutaj….

W takim zastosowaniu polecamy użyć naszych mat grzewczych HD-mat. Więcej na ich temat znajdziesz tutaj…

W zależności od serii folii grzewczej punkty cięcia występują w odległości co 1 cm, co 12,5 cm lub co 25 cm.

Niedozwolone jest przecinanie folii grzewczej w miejscu do tego nieprzeznaczonym, grozi to trwałym uszkodzeniem folii grzewczej. Folia grzewcza nie będzie działać. Folie grzewcze posiadają dedykowane punkty cięcia w poprzek, oznaczone symbolem nożyczek.

 

Czas trwania instalacji folii grzewczej uzależniona jest od wyboru systemu grzewczego – podłogowego pod podłogę pływającą, podłogowego pod wylewkę, ściennego lub sufitowego – od ilości pomieszczeń oraz od liczebności i doświadczenia ekipy instalacyjnej. Przykładowy montaż w budynku o powierzchni 100 m2 trwa jeden do dwóch dni.

Folia grzewcza z serii HD-G ma 10 lat gwarancji.

Folia grzewcza z serii HD-EPL ma 25 lat gwarancji.

Folia grzewcza z serii HD-PRO ma 30 lat gwarancji.

Końcówka serii klasycznej drabinkowej folii grzewczej ma 5 lat gwarancji.

Żywotność folii grzewczej jest podyktowana szczelnością folii PET, na którą nadrukowana jest węglowa matryca grzewcza. Utrata szczelności oznaczałaby przedostanie się tlenu do matrycy węglowej, w efekcie czego uległaby stopniowemu utlenieniu i straciła swoje funkcje grzewcze.

PET używany w foliach grzewczych Heat Decor jest najwyższej jakości i cechuje się wysoką wytrzymałością, a to oznacza, że w sprzyjających, stabilnych warunkach folia grzewcza będzie pracować bez przerwy tak długo, ile wynosi czas rozpadu folii PET, czyli bardzo długo.

Przyjmuje się jednak dla folii grzewczej następujące szacunki:

  • ponad 40 lat nieustannej pracy pod podłogą pływającą,
  • ponad 50 lat nieustannej pracy pod wylewką.

Folię grzewczą możemy zainstalować pod meblami w sytuacji, gdy są one wyposażone w nóżki. Minimalna wysokość nóżek to ok. 3 cm. Ten prześwit pod meblami jest niezbędny dla prawidłowego rozprowadzania ciepła w pomieszczeniu.

Moc zawsze powinna być dostosowana do termoizolacji budynku, w którym folia grzewcza zostanie zainstalowana. Im mniejsza moc – tym bardziej ekonomiczny jest w użytkowaniu system grzewczy.

Stała zabudowa – to wszelkiego rodzaju zabudowa, która swoją powierzchnią bezpośrednio przylega do wykończonej podłogi. Np. zabudowa kuchenna, szafy w zabudowie, wanna, brodzik, meblościanka

Fale długiej podczerwieni, których źródłem jest folia grzewcza, stale zamieniają się w energię cieplną przy zetknięciu z ciałami stałymi. W bezpośrednim otoczeniu folii grzewczej nadmiernej kumulacji ciepła zapobiega czujnik temperatury podłogi, ale dotyczy to tylko jego bliskiego obszaru. Niekontrolowana kumulacja ciepła prowadziłaby do deformacji a nawet trwałego uszkodzenia podłogi. Do takiej kumulacji może dochodzić pod obiektami przywierającymi do podłogi, które same nie oddają ciepła lub mają właściwości izolatorów.

Stosowanie wysokiej mocy w systemie podłogowym (220 W/m2) jest praktykowane tylko i wyłącznie na podłożu o bardzo słabej izolacji termicznej. Należy pamiętać , iż temperatura użytkowa podłogi nie powinna przekraczać 28⁰C. Wyższa temperatura wpływa na dyskomfort w użytkowaniu, oraz możliwość deformowania się okładzin podłogowych.

Średnia temperatura użytkowa w ogrzewaniu podłogowym to 24-28⁰C i uzależniona jest od izolacji termicznej budynku. Graniczną temperaturą komfortu w ogrzewania podłogowym jest temperatura 28⁰C i często jest ona, również stosowania przez producentów drewnianych i laminowanych okładzin podłogowych jako maksymalna tempera użytkowa. W przypadku ogrzewania w pomieszczeniach sanitarnych jak łazienka oraz WC, gdzie użyta jest okładzina ceramiczna lub kamienna, dopuszczalne jest utrzymywanie maksymalnie temperatury podłogi 34⁰C.

60, 80, 140 W/m2 – system podłogowy

140, 220 W/m2 – system ścienny, sufitowy

Tak, możemy łączyć 3 różne szerokości folii grzewczej ze sobą.

Nie, nie możemy łączyć różnych mocy ze sobą, ponieważ każda moc posiada indywidualne różne od siebie parametry rozruchu jak i uzysku temperatury.

Tak, wystarczy, że dobrze zaprojektujemy ilość oraz rozkład folii grzewczej oraz trafnie dobierzemy jej moc. Zwykle folia grzewcza powinna pokrywać około 80% powierzchni podłogi każdego z pomieszczeń, by stanowić w pełni niezależny system grzewczy.

80% pokrycia powierzchni za pomocą folii grzewczych daje optymalną wydajność systemu grzewczego. Duże pokrycie folii grzewczej powoduje, iż pracuje ona na niskich temperaturach co przekłada się na komfort w użytkowaniu, wydajność i bezpieczeństwo energetyczne budynku.

Zużycie energii elektrycznej uwarunkowane jest od zastosowanej izolacji termicznej budynku oraz ustawionej temperatury użytkowej ogrzewanego budynku. W praktyce w nowym budownictwie opartym o materiały budowlane dobrej jakości zużycie energii pokrywa się projektowymi wskaźnikami na energię użytkową budynku (EU), a przy odpowiedniej optymalizacji sterownia ogrzewaniem zużycie energii może być dużo mniejsze.

 

Aby otrzymać przybliżony koszt eksploatacji naszego budynku należy wziąć pod uwagę charakterystykę energetyczną budynku. Znajdziemy tam informację odnośnie zapotrzebowania na energię użytkową (EU). Podaną wartość wystarczy pomnożyć poprzez metraż użytkowy budynku ogrzewanego. Przykład EU= 40 kWh/m2 w skali roku

Metraż użytkowy = 100 m2

100 m2 x 40 kWh/m2 = 4000 kWh w ciągu roku

Oznacza to, że folia grzewcza powinna zużyć 4000 kWh w skali roku

4000 kWh x 0,6 zł (stawka za kilowatogodzinę prądu) = 2400 zł

Koszt ogrzewania w skali roku dla konkretnego przykładu wyniesie 2400 zł.

Jest to wartość dla określonych parametrów budynku w danej strefie klimatycznej, w której znajduje się budynek. W praktyce wartości te są niższe z uwagi na nowoczesne systemy sterowania ogrzewaniem i wentylacją budynku oraz ocieplającym się klimatem.

Folia grzewcza po jej instalacji nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów finansowych.

Folia grzewcza nie wymaga serwisowania ani wymiany żadnych elementów.

Najbardziej popularną obecnie metodą redukcji kosztów eksploatacji ogrzewania folią grzewcza jest zastosowanie alternatywnych źródeł pozyskiwania energii jak systemy fotowoltaiczne. Odpowiednio dobrana instalacji fotowoltaiczna pozwoli zredukować koszty eksploatacyjne do minimum lub „zera”.

W przypadku zainstalowania ogrzewania podłogowego pod wylewką w budynkach energooszczędnych właściwym jest zastosowanie II taniej taryfy prądowej. Wytwarzana energia cieplna akumulowana jest w wylewce i budynku w czasie nocy a w trakcie dnia temperatura budynku powoli zaczyna opadać zachowując parametry komfortu użytkowego dzięki pojemności cieplnej budynku i dobrej izolacji.

Oszczędzić energię możemy również poprzez odpowiednie zarządzanie temperaturą powietrza oraz podłogi, która dostosujemy do indywidulanego cyklu życia. Nowoczesne termostaty WiFi z opcją programowania i sterowania zdalnego z aplikacji telefonu pozwolą bardziej kontrolować temperaturą w naszym budynku i obniżyć zużycie energii. Odpowiednie pokrycie pomieszczenia folią grzewczą również wpłynie na poprawne funkcjonowanie systemu grzewczego Heat Decor. Duża płaszczyzna grzewcza polepsza wydajność systemu grzewczego i utrzymuje równomierną temperaturę w pomieszczeniu co również przekłada się na niski koszt eksploatacji. Obniżenie kosztów eksploatacji może sięgać nawet 10-30%.

Tak, folia grzewcza na przestrzeni lat została udoskonalona względem naszych pierwszych wyprodukowanych serii. Zmiany rozwojowe podyktowane są lepszym dostosowaniem folii grzewczej do typu podłogi – gdyż każdy typ podłogi cechuje się innymi naprężeniami i elastycznością – oraz ułatwieniami w jej poprawnej instalacji. Oba te czynniki mają znaczący wpływ na trwałość folii grzewczej, a naszym celem jest, by była ona jedną i dobrą inwestycją w ogrzewanie, której nie trzeba już powtarzać w przyszłości.

Z wykorzystaniem folii grzewczej w ogrzewnictwie jesteśmy związani od 2004 roku. Doświadczenie w tej dziedzinie pozwoliło nam na stworzenie produktu najwyższej jakości i wiemy też, w jak różnych warunkach może być on użytkowany. To daje nam pewność, że bez względu na warunki, użytkowanie będzie trwało minimum przez czas wskazany gwarancją.

Folia grzewcza poddawana jest wielokrotnym testom na etapie przygotowania do produkcji. Kolejne testy odbywają się w naszym laboratorium, gdzie pracujemy nad ciągłym udoskonaleniem naszej technologii. Ostatecznym etapem są badania wykonywane przez niezależne akredytowane laboratoria certyfikujące. Nasze folie grzewcze posiadają wszystkie wymagane badania, atesty bezpieczeństwa i użytkowania na terytorium całej Europy.

 

 

Pasta grafitowa, taśma z miedzi oraz pasta srebra. Wszystkie te elementy zabezpieczone są za pomocą folii PET połączonej laminexem w procesie złożonego laminowania.

 

 

 

Tak, folia grzewcza Heat Decor posiada stopień ochronny IPX7. Aby uzyskać taki stopień ochronny, folia grzewcza podczas testów jest zanurzana pod wodą.


 

 

 

Maksymalne długości stosowanych pasów folii grzewczych znajdziesz w tabeli tu…

 


 

 

 

Tak. Górna warstwa laminacji jest grubsza od dolnej ze względu na potrzebę zwiększenia odporności na uszkodzenia mechaniczne. Górna strona folii grzewczej posiada również widoczne pasy taśmy miedzianej dla wygodnego podłączenia konektorów instalacyjnych. Folia grzewcza posiada również oznaczenia co do mocy i modelu. Nadruk powinien być możliwy do swobodnego przeczytania od lewej do prawej strony.


 

 


 

 

 

Podyktowane jest to ciągłym rozwojem technicznym firmy oraz zaplecza produkcyjnego. Tworzymy bardziej wydajne matryce grzewcze, dzięki którym maksymalizujemy efektywność folii grzewczej. Zwiększamy bezpieczeństwo użytkowania folii grzewczych oraz jej parametry wytrzymałościowe. Wsłuchujemy się w głosy instalatorów folii grzewczych i użytkowników tworząc produkty bardziej praktyczne.

 

 


 

 

 

Pod wpływem oporu elektrycznego występującego na całej powierzchni matrycy grzewczej cząsteczki węgla stają się źródłem fal dalekiej podczerwieni. Daleka podczerwień to fale o długości optymalnej dla ogrzewnictwa, gdyż przenoszą energię cieplną na duże odległości w ilości komfortowej dla człowieka. Nie ma ograniczeń w ich przejmowaniu a w energię cieplną zamieniają się na powierzchni skóry. Są również bezpieczne dla urządzeń elektrycznych. Ich charakterystyka jest taka sama jak podczerwieni w spektrum światła słonecznego – są dla naszych ciał czymś naturalnym.


 

 


 

 

 

Podczerwień to fale elektromagnetyczne będące nośnikiem energii. W zetknięciu w ciałem stałym zamieniają się w energię cieplną.

Tak, wszystko zależy od ilości użytej folii grzewczej, mocy grzewczej oraz od ustawień termoregulatora.

Tak. Nasza technologia grzewcza jest dopracowana a jej instalacja jest bardzo prosta i intuicyjna.

Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcją montażu a wykonanie elementów elektrycznych powierz elektrykowi z uprawnieniami.

Tak. Posiadamy swoje wykwalifikowane ekipy montażowe, które zainstalują ogrzewanie w dogodnym dla ciebie terminie.

Ponadto służymy profesjonalnym wsparciem technicznym.

Tak, bardzo ważnym etapem instalacji folii grzewczej jest dobranie odpowiedniego podkładu izolacyjnego pod folię grzewczą. Podkład izolacyjny piankowy o grubości 5 mm jest dedykowany do zastosowania wraz z panelami laminowanymi. Znajdziesz go w naszej ofercie – link

Tak. Podkład izolacyjny powinien mieć min 5mm grubości. Folia grzewcza to cienki i elastyczny materiał, do które podpinane są konektory zabezpieczone za pomocą taśmy samowulkanizującej wraz z przewodami elektrycznymi. Wszystkie te akcesoria posiadają swoją grubość. Podkład izolacyjny o grubości 5 mm zapewni schowanie wszystkich elementów złącznych folii grzewczych w wyciętych w tym celu otworach maty izolacyjnej.

 

Tak folia grzewcza może uszkodzić podłogę. Aby temu zapobiec należy:

– zawsze stosować regulator temperatury wyposażony w czujnik temperatury podłogi i ustawiać maksymalną temperaturę podłogi zgodnie z zaleceniami producenta podłogi.

– dobierać moc folii grzewczej stosowanie do rodzaju instalacji folii grzewczej.


 

Tak, do instalacji folii grzewczej pod lustrem należy zastosować klej Heat Decor HD-G01 a więcej informacji można znaleźć tutaj.

Folie grzewcze nie mogą się krzyżować oraz leżeć na sobie, grozi to uszkodzeniem elementu grzewczego.

Do przyklejania płytek należy zastosować klej elastyczny.

Do fugowania płytek należy zastosować spoinę elastyczną.

Folie grzewczą nie wolno montować pod brodzikiem, prysznicem lub wanną.

Należy sprawdzić czy folia grzewcza nie posiada powierzchownych uszkodzeń. Należy wykonać pomiar rezystancji folii grzewczej (szczegóły w instrukcji montażu).

Należy sprawdzić prawidłowe działanie termostatu oraz wykonać pomiary instalacji elektrycznej i rezystancji folii grzewczej. W przypadku nieprawidłowych wyników z pomiarów rezystancji folii grzewczej należy skontaktować się z nami. Jeśli okaże się, że za awarię odpowiada ukryta wada produktu, w ramach gwarancji folii grzewczej dokonamy naprawy.

Należy odciąć wadliwy kawałek folii grzewczej w miejscu do tego przeznaczonym opisanym nożyczkami i wykonać ponowne podłączenie folii grzewczej do instalacji elektrycznej (szczegóły w instrukcji montażu).

Zakup folii grzewczej na raty 0% jest możliwy przy wyborze bramki płatności PayU i opcji spłaty do 20 rat. Przy większej ilości rat i spłacie odroczonej raty PayU są oprocentowane.