POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika , przez  heatdecor.com należącego do firmy  Heat Decor sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.

1. Definicje

Administrator – oznacza heatdecor.com należący do firmy Heat Decor sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, 30-719 ul. Gromadzka 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS  0000498832, NIP: 6751497808, Regon: 123048402, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez czynniki określające tożsamość osoby w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub w innej technologii oraz wszystkie inne czynniki fizyczne, fizjologiczne, psychiczne , ekonomiczne i kulturowe.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.heatdecor.com.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis heatdecor.com korzystającą z usług i funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Wprzypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp…
 2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora
 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu
 4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji
 5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 6. Świadczenia usług reklamowych dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich
 7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 

 1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com [administrator cookies: GoogleInc z siedzibą w USA]
 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:Google AdSense , Adwords[administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
 4. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
  Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  https://plpl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.
 5. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
  google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 6. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  pl [administrator cookies: Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

 

 1. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

3. Dane osobowe

Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w serwisie:

 • nazwisko i imię
 • nazwa firmy, NIP firmy, adres firmy
 • adres zamieszkania
 • adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w naszym sklepie.

Dane osobowe Użytkownika oraz jego aktywność na Serwisie są rejestrowane w logach systemowych (program komputerowy służącym do zapisu informacji o zdfarzeniach i działaniach Użytkownika które dotyczą usług prowadzonych przez Administratora) do zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz w celach analitycznych i statystycznych –podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają profilu w Serwisie), przetwarzane są przez Administratora w celu:

 1. Prowadzenia prac analitycznych oraz w celach statystycznych – podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), umożlwiająca Administratorowi
 2. przetwarzania danych w celu poprawy świadczonych usług na Serwisie
 3. Świadczenia usług drogą elektroniczną i udostępniana Użytkownikom treści znajdujących się w Serwisie –konieczność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. Celach prezentowania reklam i działań marketingowych Administratora polegających na :

-wyświetlaniu Użytkownikowi treści i informacji marketingowych dopasowanych do jego zainteresowań (reklama behawioralna)

– wyświetlaniu Użytkownikowi treści, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa) podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim w celu sprzedaży towarów i usług polegających na przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działań telemarketingowych, podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– przesyłaniu powiadomień drogą elektroniczną poprzez wiadomości e-mail z treściami marketingowymi, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera), podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

5. Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newsletteru sklepu należącego do administratora (heatdecor.com). W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o kontakt pod adresem mailowym [email protected].

Administrator informuje, że dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Użytkowników, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności) oraz instytucjom kredytującym zakup towarów (w przypadku zakupu towaru na raty).