Dodatek elektryczny. Do kiedy składać wnioski, ile wynosi?

Gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ciepła jest prąd, mogą otrzymać tzw. dodatek elektryczny. Sprawdziliśmy, ile wynosi dodatek, gdzie należy składać wnioski i najważniejsze – do kiedy wniosek o dodatek elektryczny powinien być złożony.

Na powierzające się pytania dotyczące kolejnej dopłaty do prądu – do kiedy składać wnioski, ile wynosi? – odpowiada ustawa, której najważniejsze punkty przedstawiamy niżej. Dodatek elektryczny, to kolejna forma pomocy finansowej dla gospodarstw domowych ogrzewanych głównie energią elektryczną. Są to domy, gdzie głównym źródłem ciepła jest elektryczny piec akumulacyjny, piec indukcyjny, kable grzejne, pompa ciepła czy grzejniki na podczerwień (panele grzewcze) lub folia grzewcza. Co należy wiedzieć do dodatku elektrycznym:

 • Dodatek elektryczny wynosi 1000 zł lub 1500 zł.
 • Wniosek składa się w urzędzie gminy lub przez Internet.
 • Wnioski przyjmowane są od 1 grudnia 2022 roku.

Co to jest dodatek elektryczny?

Dodatek elektryczny został wprowadzony „ustawą o szczegółowych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej”, która weszła w życie 3 listopada 2022 roku. Jej głównym założeniem jest wprowadzenie limitów zużycia energii elektrycznej, o czym pisaliśmy w tekście „Dopłata do ogrzewania elektrycznego. Dla kogo, ile wynosi?”.

Przypomnijmy, że rząd zdecydował, że w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone. Niższe stawki będą obowiązywały te gospodarstwa domowe, które w ciągu roku nie przekroczą zużycia 2 000 kWh – dla gospodarstw jednoosobowych oraz 2 600 kWh dla gospodarstw wieloosobowych. Po przekroczeniu tego limitu stawka za prąd będzie wyższa. Według autorów ustawy, ma ona na celu „zmusić” odbiorców do bardziej oszczędnego korzystania z energii elektrycznej.

Wraz z limitami, ustawa wprowadziła także tzw. dodatek elektryczny. Jest to jednorazowa kwota, która przeznaczona jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest prąd.

Dodatek elektryczny jest więc przeznaczony dla osób, które ogrzewają swoje domy foliami grzewczymi lub grzejnikami na podczerwień. Gospodarstwa domowe, które są ogrzewane pompami ciepła także mogą starać się o dodatek.

Ile wynosi dodatek elektryczny?

To chyba najważniejsze pytanie, które dotyczy dodatkowej kwoty na prąd. Kwoty jakie można uzyskać są dwie:

 • 1000 zł – do 5 MWh rocznego zużycia
 • 1500 zł – powyżej 5 MWh rocznego zużycia

Dodatek jest jednorazowy i jak widać jest uzależniony od zużycia prądu w ciągu roku. Dodatek elektryczny jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, a nie dla konkretnych osób. Zapis ten jest efektem wcześniejszych praktyk niektórych osób, które wykorzystywały lukę w ustawach i występowały o wcześniejsze dopłaty do prądu kilka razy na ten sam adres. W tym przypadku nie ma możliwości wystąpienia o dodatek elektryczny przez kilka osób zameldowanych pod tym samym adresem.

Istnieje jednak wyjątek do tej zasady. Dotyczy on gospodarstw domowych żyjących pod wspólnym dachem. Chodzi o te gospodarstwa domowe, które korzystają z dwóch różnych źródeł ciepła. Jeśli więc w jednym domu mieszkają dwie rodziny i mają dwa osobne systemy grzewcze, to każda z nich może osobno starać się o dodatek energetyczny. W ustawie czytamy, że „jeśli pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach mieszka kilka gospodarstw domowych i wykorzystują one różne lub współdzielone źródła ogrzewania wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to każdemu z tych gospodarstw domowych będzie przyznany dodatek elektryczny”.

Kto nie może starać się o dodatek elektryczny?

Dodatek energetyczny jest co prawda przeznaczony dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, ale ustawa wprowadza pewne ograniczenia w tym względzie. Jakie to ograniczenia?

Przede wszystkim dodatku nie otrzymają właściciele domów, którzy zainwestowali wcześniej w fotowoltaikę. Nawet, jeśli głównym źródłem ciepła są folie grzewcze na podczerwień lub pompa ciepła, ale na dachu jest zainstalowana fotowoltaika, to dodatek nie przysługuje. Drugim wyjątkiem są osoby, które wcześniej złożyły wnioski o dofinansowanie do innego rodzaju opału, np. węgla, drewna, pelletu, oleju opałowego czy gazu LPG.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest zgłoszenie prądu jako źródła ciepła w deklaracji do CEEB. Jeśli zgłoszenie do CEEB zawierało informację o innym niż prąd głównym źródle ciepła, to wniosek nie będzie rozpatrzony.

Dodatek elektryczny – do kiedy i jak składać wniosek?

Wnioski o dodatek do energii elektrycznej będą przyjmowane od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane. Wniosek można składać w swojej gminie osobiście lub poprzez portal ePUAP lub profil zaufany. Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać takie informacje jak:

 • Imię i nazwisko
 • PESEL
 • Adres zamieszkania
 • Numer dokumentu tożsamości i numer konta bankowego
 • Rodzaj źródła ciepła – pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne lub bojler elektryczny
 • Numer konta bankowego, na który mają wpłynąć pieniądze

Wniosek o dodatek powinien również zawierać informację o tym, ile osób wchodzi w skład gospodarstwa domowego. Jeśli jest to gospodarstwo wieloosobowe, to należy podać dane wszystkich domowników.

Dodatek osłonowy a dodatek elektryczny – czy to jest to samo?

W tekście „Dopłata do prądu w 2022 roku – gdzie składać wnioski i komu przysługuje?” pisaliśmy o różnych formach dofinansowania na ogrzewanie prądem. W związku z tym, mogą pojawić się pewne wątpliwości czy omawiany dodatek to to samo co dodatek do prądu czy dodatek osłonowy. Napisaliśmy w tej sprawie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ministerstwo odpowiedziało pisząc:

Dodatek do prądu to mylne określenie dodatku osłonowego, którego celem było zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. O dodatek osłonowy można było wnioskować do 31 października br., zgodnie z zapisami ustawy z 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym. Otrzymanie tego świadczenia w 2022 r. nie wyklucza w żaden sposób możliwości ubiegania się i otrzymania dodatku elektrycznego w rozumieniu zapisów ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Są to dwa niezależne świadczenia pieniężne”.

Wzór wniosku o dodatek elektryczny

Wzór wniosku o dodatek został opublikowany 26 października 2022 roku i można go znaleźć na stronie rządowej.

Kiedy wypłata dodatku elektrycznego

Po złożeniu wniosku gmina wypłaci pieniądze do 31 marca 2023 roku. Może nastąpić to wcześniej i będzie najpewniej zróżnicowane między poszczególnymi gminami.

Podsumowanie

Dodatek energetyczny jest kolejnym świadczeniem przeznaczonym dla gospodarstw domowych ogrzewanych energią elektryczną. Rząd szacuje, że z pomocy skorzysta około 800 tys. gospodarstw domowych w całym kraju. Budżet programu to około 1 mld złotych. W połączeniu z innymi dofinansowaniami, może faktycznie pomóc gospodarstwom, które korzystają z prądu jako głównego źródła ciepła. Ucieszy to właścicieli domów, które ogrzewane są na przykład panelami grzewczymi lub  foliami grzewczymi, ponieważ dotychczas nie było zbyt wiele programów pomocowych dla takich gospodarstw domowych.