Dotacja Mój Prąd 4.0 na magazyn energii i fotowoltaikę

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ujawniło w jakiej inwestycji i na jakich zasadach w roku 2022 pomoże Ci dotacja. Mój Prąd 4.0, który za cel ma wspieranie rozwoju OZE w naszym kraju, wystartował! W najnowszej odsłonie tego programu będzie można otrzymać m.in. dofinansowanie do magazynów energii i tradycyjnie do fotowoltaiki.

Na szczegóły dotyczące programu Mój Prąd czekała cała branża fotowoltaiczna oraz osoby, które myślą o kupnie magazynu energii. Kształt tegorocznej odsłony programu wyznacza autokonsumpcja energii elektrycznej, co oznacza, że będzie można uzyskać dofinansowanie na wspierające ten trend urządzenia.

Czytaj więcej: „Magazyny energii, czyli niezależność energetyczna u progu”.

[AKTUALIZACJA]

22 listopada na konferencji prasowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, minister Anna Moskwa zapowiedziała podniesienie kwoty dotacji dla instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii.

„Dzisiaj mamy jedną, małą dobrą wiadomość (…). Zdecydowaliśmy si przygotować kolejną edycję programu Mój prąd” – powiedziała Anna Moskwa.

Minister Moskwa podała, że kwota dotacji na instalacje fotowoltaiczne będzie wynosiła 6 tys. złotych, a na magazyny energii – 16 tys. złotych. Zmiany mają wejść w życie już od 15 grudnia. Tym samym minister zaznaczyła, że podwyższenie kwot dotacji będzie obowiązywało beneficjentów 4. edycji programu Mój prąd.

Wniosek Mój Prąd 4.0 złożysz już kwietniu

Przyjmowanie wniosków do kolejnej edycji programu Mój Prąd 4.0 rozpocznie się 15 kwietnia 2022 r., poinformował Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiciele rządu podkreślają, że czwarta odsłona programu ma nie tylko zwiększyć udział fotowoltaiki w polskim miksie energetycznym.

Chodzi nam o wzrost produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale i wyższy poziom jej magazynowania. To rozwiązanie korzystne dla ludzi, środowiska naturalnego i klimatu, zwiększające zarazem bilans i bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Jednocześnie wprowadzimy nowy system rozliczeń net-billing, który jest sprawiedliwym i korzystnym dla prosumentów rozwiązaniem finansowym. Zachęca także do autokonsumpcji energii we własnych gospodarstwach domowych i zapewni dalszy rozwój OZE  w Polsce” – powiedział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

Tegoroczna edycja programu Mój Prąd – podobnie jak poprzednie – adresowana jest do osób fizycznych, które zdecydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej, tym razem w nowym systemie rozliczeniowym – net-billing. Ale obejmuje także osoby, które już mają fotowoltaikę, o czym piszemy dalej.

Kiedy system net-billig staje się korzystny dla prosumenta? Pisaliśmy o tym w artykule „Net-billing jak policzyć opłacalność fotowoltaiki”.

Dotacja Mój Prąd 4.0 na magazyn energii i nie tylko

W poprzednich latach w ramach programu Mój Prąd można było otrzymać dofinansowanie na zakup instalacji fotowoltaicznej. W tej kwestii wszystko zostaje „po staremu”, ponieważ nadal możliwa jest do uzyskania dotacja na panele słoneczne i nadal nie może ona przekroczyć połowy kosztów inwestycji. Dopłata do fotowoltaiki wyniesie 4 tys. złotych lub 5 tys. złotych w przypadku, gdy inwestycja w panele słoneczne będzie połączona z dodatkowymi urządzeniami.

Źródło grafiki: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Tymi dodatkowymi urządzeniami, o których wspomnieliśmy wcześniej są magazyny energii elektrycznej. Dotacja na magazyn energii będzie wynosiła nawet 7,5 tys. złotych.

Zależy nam na tym, aby prosumenci mogli być jak najbardziej samodzielni i niezależni w gospodarowaniu energią, którą wyprodukują w swoim domu” – powiedział Ireneusz Zyska.

Podsumowując, dofinansowanie będzie można uzyskać na:

  • magazyny energii - zakup, transport i montaż
  • fotowoltaikę - zakup, transport i montaż fotowoltaiki
  • urządzenia do efektywnego zarządzania energią - zakup, transport i montaż

Pozostałe dotacje

Oprócz wymienionych wcześniej fotowoltaiki i magazynów energii będzie można uzyskać dofinansowanie magazynów ciepła oraz HEMS/EMS (urządzenia do efektywnego zarządzenie energią). Ostatecznie beneficjent programu Mój Prąd 4.0 będzie mógł uzyskać aż 20,5 tys. złotych dotacji.

Źródło grafiki: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Z dofinansowania będą mogli także skorzystać prosumenci, którzy już byli uczestnikami wcześniejszych edycji programu oraz rozliczają się w starym systemie net-metering. Osoby te mogą także ubiegać się dotacje na magazyn energii, a dodatkowo w momencie przejścia na nowy system rozliczeń (net-billing) otrzymają jednorazowy grant w wysokości 2 tys. złotych.

Terminy, wnioski, biurokracja

Nabór wniosków rusza 15 kwietnia 2022 roku, jest prowadzony wyłącznie przez Internet i będzie prowadzony w sposób ciągły. NFOŚiGW informuje na swojej stronie, że wszystkie wnioski wysłane w formie papierowej będą odrzucane. Wnioski będzie można złożyć samodzielnie na stronie mojprad.gov.pl, gdzie udostępniony będzie stosowny formularz wraz z pomocą w jego wypełnieniu. Na stronie będzie można również sprawdzić status złożonego już wniosku.

Kolejny krok: ogrzewanie elektryczne

Gdy już zaopatrzymy swój dom w instalację fotowoltaiczną, magazyn energii i urządzenia do efektywnego zarządzania energią pozostaje dopełnienie całości ogrzewaniem elektrycznym, które wpisuje się we wspierany przez rząd trend autokonsumpcji energii elektrycznej. Koszt tej inwestycji obliczysz w kalkulatorze kosztów ogrzewania.

Więcej o ogrzewaniu elektrycznym przeczytasz w artykule „Folia grzewcza – cena, opinie i koszty ogrzewania”.

Źródła: NFOŚiGW, Ministerstwo Klimatu i Środowiska