Dopłata do gazu – ile wynosi, komu przysługuje?

Wysokie ceny gazu sprawiły, że osoby ogrzewające swoje domy i mieszkania tym paliwem mocno odczuły ich wzrost. Dopłata do gazu, którą wprowadził polski rząd, ma pomóc w opłaceniu rosnących rachunków za gaz. Komu przysługuje dofinansowanie? Ile pieniędzy można uzyskać i gdzie składać wnioski? Na te pytania odpowiadamy w poniższym tekście.

Dopłata do gazu – ile wynosi, komu przysługuje? Ceny energii w Polsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy poszybowały w górę do tego stopnia, że wiele osób patrzy w przyszłość z niepokojem. Obawiają się, że dalsze wzrosty cen doszczętnie zrujnują ich domowe budżety. Podwyżki nie ominęły cen gazu i osób, które ogrzewają swoje domy „błękitnym paliwem”. Rząd postanowił wprowadzić dopłaty dla tych gospodarstw domowych, których podwyżki cen gazu dotykają najbardziej.

Dla kogo dopłata do gazu?

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym o dopłatę mogą starać się osoby mieszkające w: 

  • Jednoosobowym gospodarstwie domowym, jeśli miesięczny dochód nie przekracza 2100 złotych
  • Wieloosobowym gospodarstwie domowym, jeśli miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 1500 złotych

Składając wniosek po 1 sierpnia 2022 roku pod uwagę bierze się dochody z 2021 roku. 

Ile wynosi dofinansowanie?

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości dochodów na jednego mieszkańca gospodarstwa domowego i wynosi: 

  • 400 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego
  • 600 zł – dla gospodarstwa 2 – 3 osobowego
  • 850 zł – dla gospodarstwa 4 – 5 osobowego
  • 1150 zł – dla gospodarstwa 6 osobowego i więcej

Warto również wiedzieć, że można uzyskać wyższą dopłatę do gazu w ramach dodatku osłonowego. Przysługuje ona gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest kominek, koza, kocioł na paliwo stałe, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy zasilany węglem lub paliwami stałymi. Warunkiem uzyskania wyższej kwoty jest zgłoszenie urządzenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dofinansowanie w takim przypadku wynosi: 

  • 500 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego
  • 750 zł – dla gospodarstwa 2 – 3 osobowego
  • 1062,50 zł – dla gospodarstwa 4 – 5 osobowego
  • 1437,50 zł – dla gospodarstwa 6 osobowego i więcej

Dofinansowanie dla osób o wyższym dochodzie

Ustawa o dodatku osłonowym przewiduje, że osoby, które przekraczają podane wyżej kwoty dochodów również mogą starać się o dopłatę. Jednak jej kwota zostanie pomniejszona na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Co to oznacza?

Jeśli ktoś mieszka w jednoosobowym gospodarstwie domowym i jego dochody wynoszą 2200 złotych miesięcznie, to kwota dofinansowania będzie pomniejszona o różnicę między maksymalną kwotą dochodu, a zarobkami tej osoby.

W tym konkretnym przypadku dofinansowanie będzie wynosiło 300 złotych. Zasada ta dotyczy także osób, którzy kwalifikują się do wyższego finansowania.  

Do kiedy można składać wnioski?

Wniosek można składać do 31 października 2022 roku. Przyznanie dofinansowania nie wymaga wydania decyzji, w związku z tym informacja o przyznaniu środków zostanie przesłana na adres e-mail odbiorcy. Jeśli wnioskodawca nie wpisał adresu e-mail na wniosku, to informację o przyznaniu pieniędzy będzie można odebrać osobiście w urzędzie. Wnioski mają być rozpatrzone niezwłocznie, żeby pieniądze trafiły na konto beneficjenta.  

Gdzie składać wniosek? 

Wniosek można składać drogą elektroniczną poprzez profil na portalu ePUAP, gdzie należy wybrać opcję „pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Wniosek składany w tej formie będzie wymagał podpisu elektronicznego poprzez profil zaufany bądź kwalifikowany podpis elektroniczny. Wzór wniosku o dofinansowanie można pobrać na rządowej stronie. 

Kolejne dopłaty do gazu?

Na początku sierpnia tego roku, minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa przekazała informację o planowanych dopłatach do źródeł ciepła innych niż węgiel. Osoby ogrzewające swoje domu gazem LPG będą mogły – według zapowiedzi minister Moskwy – uzyskać 500 złotych jednorazowej dopłaty do gazu. Co ważne, wypłata środków nie będzie uzależniona od dochodów. 

[Aktualizacja] Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami rząd przegłosował ustawę o dopłatach do innych źródeł ciepła, w tym do LPG. Wysokość dopłaty ma wynosić 500 złotych na jedno gospodarstwo domowe. Zgodnie z przyjętą ustawą, dodatkowe środki trafią także do gospodarstw domowych, które wykorzystują do ogrzewania domu inne źródła ciepła takie jak pelet, olej opałowy, kominek, piec kaflowy na paliwo stałe, piec kuchenny czy piecokuchnia.

Przyczyny wysokich cen i przyszłość gazu

Wysokie ceny gazu w Polsce, to efekt przede wszystkim zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę. Jedną z konsekwencji wojny było odcięcie Polski od rosyjskich dostaw „błękitnego paliwa”. Choć Polska posiada własny gazoport w Świnoujściu oraz wybudowany gazociąg „Baltic Pipe”, którym ma popłynąć gaz norweski, to dostawy tego paliwa nie są na 100 proc. pewne. Na początku sierpnia tego roku media informowały, że przepustowość polskiego gazociągu nie została w pełni zakontraktowana.

Otwarcie „Baltic Pipe” ma nastąpić we wrześniu tego roku i wówczas okaże się czy norweskie złoża zapewnią gaz dla Polski. Obawy o dostępność norweskiego gazu są tym większe, ponieważ na początku tygodnia Niemcy zawarły porozumienie z Norwegią w sprawie zwiększenia dostaw gazu. Dla Polski to ważna informacja, ponieważ nam także zależy na norweskim gazie. 

Choć minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa uspokaja, że „Baltic Pipe” osiągnie swoją docelową przepustowość czyli 10 mld m3 w styczniu tego roku, to obawy o dostawy gazu cały czas narastają. Na uwagę zasługuje fakt, że Polska ma niemalże w 100 proc. zapełnione magazyny rezerw gazu. Ich pojemność wynosi nieco ponad 3 mld m3, co w obliczu naszego rocznego zapotrzebowania na gaz wynoszącego 20 mld m3 nie jest imponujące. 

Nie tylko właściciele domów ogrzewanych gazem muszą mierzyć się z drastycznymi podwyżkami kosztów ogrzewania. Także węgiel przeznaczony dla odbiorców indywidualnych notuje rekordowe ceny w ostatnich miesiącach. Temat cen węgla w 2022 roku poruszaliśmy w tekście pt. “Cena węgla w 2022 nadal rośnie. Ogrzewanie elektryczne tańsze niż ogrzewanie węglem“.

Prąd pewniejszy niż gaz

Gaz jest paliwem, którego Polska potrzebuje tak jak wszystkie sąsiadujące z nami kraje. Polska jednak nie ma własnych złóż gazu, więc musimy kupować ten surowiec skąd się tylko da. Uzależnienie się od ogrzewania gazem jest dość niepewną inwestycją. Nie tylko w obliczu zawirowań wojennych. Trzeba mieć na uwadze, że Unia Europejska dąży do porzucenia spalania węglowodorów w tym i gazu.

Niepewność dostaw gazu może nas nigdy nie opuścić, dlatego warto rozglądać się za alternatywnym rozwiązaniem jakim jest prąd. Przyjęta niedawno unijna taksonomia uznała energetykę jądrową za zielone źródło prądu, więc to energia elektryczna jest przyszłością zielonej transformacji, która obejmie nas wszystkich czy tego chcemy czy nie. 

Ogrzewanie prądem, choć dzisiaj stanowi pewną awangardę, to będzie nabierało coraz większego znaczenia dzięki dostępności. Prąd jest źródłem bardziej stabilnym i przede wszystkim elastycznym, a ogrzewanie za jego pomocą jest komfortowe i ekologiczne. 

Wykorzystywanie systemów grzewczych na podczerwień już teraz wskazuje na kierunek, którym podążamy. Ultracienka folia grzewcza, która emituje promieniowanie podczerwone jest wygodnym i przede wszystkim bezserwisowym źródłem ciepła. Jak to możliwe? Pisaliśmy na temat bezserwisowego ogrzewania w tekście pt. „Ogrzewanie domu bez kosztu napraw i serwisowania”. 

Źródła: gov.pl, euroactiv.pl, money.pl, tokfm.pl