Nowy program Energia dla wsi – ile wynosi dotacja, zasady

Nowy program priorytetowy Energia dla wsi ma na celu zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Wniosek o dofinansowanie można składać od 25 stycznia 2023 roku. Energia dla wsi - ile wynosi dotacja, zasady, dalsze kroki, które warto podjąć, omawiamy w tym artykule.

Szczegóły na temat rządowego dofinansowania dla terenów wiejskich ogłosili na wspólnej konferencji prasowej 18 stycznia 2023 roku wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski.

Energia dla wsi – czyli dla kogo?

Dofinansowanie w ramach programu jest przeznaczone dla:

 • istniejących spółdzielni energetycznych,
 • członków tychże spółdzielni,
 • powstających spółdzielni,
 • rolników – osób fizycznych,
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 • osób prawnych prowadzących działalność rolniczą.

Jeśli osoba fizyczna będzie wytwarzała energię ze źródeł odnawialnych, które przeznaczy na działalność rolniczą, to beneficjentem programu będzie mógł być także rolnik z zarejestrowaną działalnością.

Ile wynosi dotacja z programu Energia dla wsi?

Dofinansowanie z programu „Energia dla wsi” można uzyskać na dwa sposoby. Pierwszy to dotacja, która pokryje do 65 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji – przy czym kwota nie będzie mogła przekroczyć 20 mln złotych. Druga, to preferencyjna pożyczka, która będzie mogła pokryć nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych – maksymalnie będzie to jednak 25 mln. Okres spłaty pożyczki to 15 lat.

Zgodnie z regulaminem programu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na inwestycje, które rozpoczną się po złożeniu wniosku. Nie można więc rozpocząć budowy fotowoltaiki na dachu, a potem złożyć wniosek. Regulamin precyzuje, że poprzez „rozpoczęcie inwestycji” rozumiane jest:

 • podjęcie robót budowlanych,
 • złożenie zamówienia na urządzenia i maszyny,
 • złożenie jakiekolwiek innego prawnie wiążącego zobowiązania, które uczyni inwestycję nieodwracalną.

Energia dla wsi - zasady wydatkowania dotacji

Dofinansowanie z programu Energia dla wsi można przeznaczyć na:

 • instalację fotowoltaiczną,
 • turbiny wiatrowe,
 • elektrownie wodne,
 • elektrownie biogazowe,
 • magazyny energii zintegrowane z powyższymi źródłami.

Wniosek o dofinansowanie - terminy

Wnioski są przyjmowane od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania dostępnej puli pieniędzy. Budżet programu na lata 2022 – 2030 to aż 1 mld złotych.

Program energia dla wsi zasady

Gdzie złożyć wniosek na dofinansowanie z programu Energia dla wsi?

Złożyć wniosek można wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat programu Energia dla wsi znajdują się na stronie programu.

Czas rozpatrzenia wniosku zależy od ilości złożonych w danym czasie podań o dofinansowanie.

Rządowe programy dofinansowania dla osób fizycznych

OZE oraz magazynowanie energii jest kluczem do lepszego gospodarowania energią i obniżenia jej kosztów. Jest to ważne szczególnie w branży takiej jak rolnictwo. Dla osób fizycznych – właścicieli domów – takim wsparciem służącym zwiększeniu energetycznej niezależności są: Czyste Powietrze, Mój Prąd oraz ulga termomodernizacyjna.

W programiew Czyste Powietrze wnioski o dofinansowanie w kolejnej edycji są przyjmowane od 23 stycznia 2023 roku. Pieniądze będzie można przeznaczyć na:

 • wymianę starego pieca na nowe, bardziej ekologiczne źródło ciepła (kocioł gazowy, pompy ciepła, folię grzewczą, kable grzewcze, inne),
 • termomodernizację,
 • audyt energetyczny.

Więcej o programie Czyste Powietrze pisaliśmy w tekście „Nowe Czyste Powietrze – na co dostaniesz dofinansowanie?”.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna, to kolejny instrument finansowy, który ma na celu wspomóc właścicieli domów, którzy chcą podnieść swoją niezależność energetyczną poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i ocieplenie domu.

W uldze termomodernizacyjnej można odliczyć materiały budowlane, urządzenia i usługi, które są związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Ustawa o PIT precyzuje, co podlega odliczeniu w uldze termomodernizacyjnej:

 • termomodernizacja, w wyniku której następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej,
 • przyłączenie do sieciowego źródła ciepła (miejska sieć ciepłownicza),
 • wymiana źródła ciepła na odnawialne,
 • wymiana źródła ciepła na elektryczne (np. folie grzewcze),
 • zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ulga przysługuje każdemu podatnikowi, który jest właścicielem bądź współwłaścicielem budynku jednorodzinnego. Jest ona przeznaczona wyłącznie dla właścicieli budynków, które są już zbudowane. Na budynki w trakcie budowy nie można wziąć ulgi termomodernizacyjnej.

O szczegółach na temat ulgi termomodernizacyjnej przeczytasz w tekście: „Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć? Przykłady”.

Ogrzewanie elektryczne i fotowoltaika

Dopełnieniem własnego źródła energii elektrycznej i przeprowadzonej termomodernizacji jest nowoczesne ogrzewanie elektryczne, które:

 • jest jednorazową i umiarkowaną kosztowo inwestycją,
 • jest proste do wykonania, nawet samodzielnie,
 • nie wymaga wymiany przez kolejne dziesięciolecia,
 • nie wymaga serwisowania dla utrzymania gwarancji,
 • jest bezobsługowe,
 • zapewnia równomierne ciepło w całym domu i zdrowe warunki domownikom.

Takim rozwiązaniem są folie grzewcze. Więcej o różnych systemach grzewczych przeznaczonych dla budynków po termomodernizacji oraz koszcie ich instalacji w domu o powierzchni 150 m2 przeczytasz w artykule: „Jakie ogrzewanie do starego domu po termomodernizacji”.

Energia dla wsi - podsumowanie

Rządowy program Energia dla wsi, to szansa dla tysięcy rolników na dostęp do OZE. Jest to element szerszej strategii przyjętej przez Polskę, która dąży do wprowadzania energetyki rozproszonej oraz autokonsumpcji wytworzonej energii. Dlatego w omawianym programie Energia dla wsi znalazł się zapis dotyczący magazynów energii połączonych z OZE. Z tego samego powodu najnowsza edycja Czystego powietrza również posiada opcję dofinansowania magazynu energii. To kolejna cegiełka dołożona do rewolucji energetycznej w Europie, która zakłada stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych i uniezależnienie się od państw, które dotąd zaopatrywały nas w gaz, węgiel opałowy i ropę naftową.