Dekarbonizacja budownictwa – program Advancing Net Zero

O tym, jak ważna jest troska o środowisko, pisaliśmy już wielokrotnie. Zmiany zachodzące w nim na skutek działalności człowieka są widoczne gołym okiem. Ogromne ilości dwutlenku węgla, który wypuszczamy w atmosferę, wracają do nas ze wzmożoną siłą w postaci ocieplenia klimatu i narastających anomalii pogodowych.

Czy ten proces można zatrzymać lub chociaż zahamować? Sceptycy powiedzą, że absolutnie nie. Realiści odpowiedzą na to krótkim argumentem – dekarbonizacja budownictwa.

My, wspólnie z realistami, mówimy, że choć faktycznie, niektórych zmian już nie cofniemy, to z powodzeniem możemy ograniczyć negatywne skutki postępu cywilizacji. Jeśli tylko połączymy siły wielu państw i pójdziemy wspólną drogą – eko drogą.

Dekarbonizacja budownictwa – czym jest?

Taką właśnie wspólną drogą, którą aktualnie obiera wiele krajów, jest dekarbonizacja budownictwa. Co kryje się pod tym pojęciem? Mówiąc krótko, zakłada ono jak największe ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Nie jest tajemnicą, że duży wkład w emisję CO2 ma właśnie branża budowlana z uwagi na dotychczas stosowane materiały i niebagatelne zużycie energii.

Do ograniczenia wpływu budownictwa na ocieplenie klimatu niezbędne jest:

 • systematycznie rozwijane budownictwo ekologiczne tj. domy i mieszkania zero lub niskoemisyjne,
 • w których zastosowane zostanie ogrzewanie zeroemisyjne;
 • nowe materiały budowlane wytwarzane w procesach o niskiej emisji,
 • a także wtórne wykorzystywanie odpadów budowlanych;
 • pozyskiwanie materiałów budowlanych na terenie kraju (krótszy transport to siłą rzeczy niższy ślad węglowy).

Tak w skrócie przedstawiają się teoretyczne założenia dekarbonizacji budownictwa, a jak sprawy mają się w praktyce? Czy istnieje jakaś instytucja, która wdraża projekt dekarbonizacji w skali światowej?

Advancing Net Zero drogą do zeroemisyjności

World Green Building Council, to brytyjska organizacja, która za misję obrała sobie doprowadzenie do pełnej dekarbonizacji w branży budowlanej do 2050 roku. Na arenie światowej grupa ta posiada ponad siedemdziesiąt oddziałów, które wspólnymi siłami pracują nad wdrożeniem odpowiednich systemów i narzędzi przybliżających nas do osiągnięcia tego zbawiennego w skutkach celu.

Stworzyli oni projekt pod nazwą Advancing Net Zero. Do jego kluczowych założeń należą:

 • zerowa emisja CO2,
 • zerowy wbudowany ślad węglowy.

Jakie działania służą realizacji tych założeń? Przede wszystkim wsparcie merytoryczne przy przyjmowaniu realistycznych zobowiązań przez państwa, miasta i firmy, że do 2030 roku ślad węglowy w budownictwie będzie się cechował o 40% niższą wartością przy jednoczesnej zerowej emisji dwutlenku węgla.

Natomiast do 2050 roku zarówno ślad węglowy, jak i emisja CO2 mają przyjąć zerowe wartości.

Budynki energooszczędne przyszłością budownictwa

Jak zatem doprowadzić do pozbycia się problemu emisji dwutlenku węgla w budownictwie? Program Advancing Net Zero zakłada wznoszenie budynków energooszczędnych oraz:

 • stałą kontrolę i pomiary emisji dwutlenku węgla,
 • ograniczanie strat energii i zahamowanie jej marnotrawienia poprzez upowszechnianie izolacji termicznej budynków, spełniającej określone wysokie standardy, i efektywnego ogrzewnictwa np. za pomocą ogrzewania elektrycznego,
 • pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, takich jak panele fotowoltaiczne,
 • kontrolowanie innych ważnych czynników ekologicznych, takich jak ślad węglowy czy generowanie i recycling odpadów.

Skoro już jesteśmy przy budynkach zeroemisjnych, to zastanawialiście się czym takie domy ogrzać? Odpowiedź znajdziecie w tekście pt. “Czym ogrzewać dom zeroemisyjny?”.

Z kolei kontrola i dążenie do zerowej wartości śladu węglowego powinna odbywać się na drodze realizacji następujących wytycznych:

 • „zapobiegaj, a nie będziesz musiał leczyć” – szukanie takich rozwiązań, które już na starcie zadbają o możliwie najniższy ślad węglowy,
 • uwzględnianie celu bliskiego zeru śladu węglowego już na etapie planowania nowych budynków i rezygnacja z inwestycji niespełniających tego warunku,
 • „co by było, gdyby?” – zakładanie wydarzeń, których skutkiem będzie zwiększenie śladu węglowego, i planowanie działań naprawczych,
 • wskazywanie możliwej kompensacji na wypadek wystąpienia śladu węglowego.

Dużo pracy przed nami – nie da się ukryć. Jednak wprowadzając zmiany stopniowo, acz konsekwentnie, mamy szansę na poprawę jakości życia nie tylko w naszym kraju. I to od nas wszystkich zależy, czy projekt ten się powiedzie. Począwszy od władz krajów, a kończąc na indywidualnym inwestorze.  Szereg naszych decyzji podejmowanych podczas budowy domu czy remontu mieszkania realnie wpływa na losy Ziemi. Wszyscy jesteśmy budowniczymi nowego eko-systemu.

Dom zeroenergetyczny to oszczędność na opłatach za media, ale także za ogrzewanie. A jak sprawują się folie grzewcze w domu zeroenergetycznych? Przeczytacie o tym w naszym tekście “Zeroenergetyczny dom i ogrzewanie elektryczne“.

Z dumą możemy stwierdzić, że systemy grzewcze Heat Decor są odpowiedzią na potrzebę zmian w budownictwie w kierunku dekarbonizacji. Heat Decor to zeroemisyjne ogrzewanie, a dzięki temu, że jest również bezserwisowe, nie generuje odpadów przez długie dekady swego działania. My rozwijamy ogrzewanie przyjazne naturze – inni zeroemisyjne źródła energii. Razem zmieniamy przyszłość na zieloną.

Zobacz na YouTube, jak produkujemy folię grzewczą.