Dopłata do pelletu 2022 – ile wynosi, gdzie składać wnioski?

Rosnące koszty ogrzewania sprawiają, że właściciele domów jednorodzinnych ogrzewanych pelletem drzewnym z niepokojem myślą o zbliżającym się sezonie grzewczym. Dopłata do pelletu została wprowadzona specjalną ustawą w odpowiedzi na wzrost cen paliw w Polsce i ma pomóc gospodarstwom domowym w przetrwaniu zimy. Ile wynosi dopłata? Gdzie należy składać wnioski, kiedy nastąpi wypłata środków i komu się należy? Między innymi na te pytania odpowiadamy w poniższym tekście.

Dopłata do pelletu 2022 – ile wynosi, gdzie składać wnioski? 2 września odbyło się pilne posiedzenie sejmu, podczas którego posłowie przyjęli projekt ustawy wprowadzającej dopłatę do pelletu oraz innych paliw, którymi Polacy ogrzewają swoje domy. Wprowadzenie tej ustawy jest pokłosiem zapowiedzi minister Anny Moskwy, która podczas wakacji informowała o tym, że rząd ma taki plan. Wcześniej rząd przyjął ustawę, która wprowadzała dopłatę do węgla, ale w międzyczasie okazało się, że trzeba także pomóc osobom ogrzewającym innymi paliwami niż węgiel.

Zgodnie z ustawą dopłata do pelletu w sezonie grzewczym 2022/2023:

  • będzie wynosiła 3 000 złotych i jest jednorazowa;
  • wnioski o dopłatę należy składać w urzędzie gminy właściwym do miejsca na zamieszkania;
  • termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022 roku;
  • wnioski mogą składać wyłącznie właściciele domów, których głównym źródłem ogrzewania jest piec na pellet;
  • wypłata dopłaty na pellet ma nastąpić w ciągu miesiąca od jego złożenia.

Dla kogo dopłata do pelletu?

Posiadacze domów, których głównym źródłem ciepła jest pellet mogą składać wnioski o dopłatę właściwie bez żadnych ograniczeń. Jedynym warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie faktu posiadania takiego kotła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W przeciwnym wypadku złożenie wniosku będzie bezzasadne, ponieważ zostanie on odrzucony z przyczyn formalnych.  

Gdzie składać wniosek?

Wniosek o dopłatę należy składać drogą elektroniczną przez system ePUAP lub osobiście. W drugim przypadku należy udać się do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022 roku. Po tej dacie nie będzie możliwości złożenia wniosku o dodatkowe pieniądze.

Co ważne, to od środków otrzymanych w ramach dopłaty nie trzeba odprowadzać podatku. Pieniądze te nie będą mogły również zostać zajęte w wyniku postępowania egzekucyjnego. Innymi słowy, dopłata nie będzie mogła być zajęta przez komornika.  

Co ważne, to wniosek nie wymaga decyzji administracyjnej, co oznacza, że nie trzeba czekać 14 dni na jej uprawomocnienie. Skraca to czas przyznania środków. W rezultacie wypłata pieniędzy nastąpi po upływie miesiąca od złożenia wniosku o dopłatę. W związku z brakiem wymogu decyzji administracyjnej możliwe będzie odwołanie w razie odmowy przyznania środków. Odwołanie będzie się odbywało zgodnie z regulacjami kodeksu postępowania administracyjnego.

Dwa źródła ciepła, jeden wniosek?

Wśród pytań, które najczęściej pojawiają się w kontekście składania wniosków o dopłatę  te o posiadanie dwóch źródeł ciepłaJest to w Polsce coraz częstszą praktyką, szczególnie w dobie galopujących cen paliw i energii. Jeśli więc dom posiada dwa źródła ciepła, to wniosek będzie składany na źródło ciepło, które podał jako główne w deklaracji składanej do CEEB.  

Posiadanie dwóch źródeł ciepła jest dobrym wyjściem, szczególnie na ciężkie czasy, które nas czekają. Dywersyfikacja ciepła jest w tym kontekście kluczowa i pozwala na lepsze gospodarowanie budżetem przeznaczonym na dostarczenie ciepła do domu. Montaż drugiego źródła ciepła często łączy się z przeprowadzeniem dodatkowych prac remontowych, co dla wielu osób jest przeszkodą. Odpowiedzią na te problemy jest ogrzewanie podczerwienią, a dokładniej elektrycznymi grzejnikami na podczerwień. Pisaliśmy na ten temat na naszym blogu w tekście pt.”Ogrzewanie na podczerwień jako dodatkowe źródło ciepła”.  

Ile pelletu kupię za dopłatę?

Jak wiemy, wysokość dopłaty wynosi 3 000 złotych. Cena pelletu w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła i obecnie zbliża się do 3 000 za tonę. Rządowa dopłata wystarczy więc na zakup 1 tony tego biopaliwa. A na ile wystarczy tona pelletu? Tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ precyzyjne obliczenia nie  możliwe ze względu na mnogość zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę, są to np.: 

  • Wydajność kotła
  • Wartość opałowa zakupionego pelletu
  • Dokładna wielkość domu
  • Warunki składowania

W tym przypadku musimy więc wziąć pod uwagę obliczenia szacunkowe. Przyjmujemy, że ogrzewamy pelletem dom o powierzchni 150 m2, którego zapotrzebowanie energetyczne wynosi 130 kW/m2 na rok. W takim przypadku roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą wyniesie około 20 000 kWh. Dla takiego domu przybliżone roczne zużycie pelletu będzie wynosiło 4,34 tony. Oznacza to, że przez rok koszt ogrzewania pelletem będzie wynosił ponad 12 000 zł, zakładając brak wzrostu cen tego surowca. Jeśli dom jest dobrze ocieplony i jego zapotrzebowania energetyczne wynosi 70 kW/m2 na rok, to zapotrzebowanie na energię cieplną zmniejszy się do około 2,34 tony. Wówczas cena ogrzewania pelletem za rok będzie wynosiła nieco ponad 7 000 złotych. Trzeba jednak pamiętać, że nadal w Polsce wiele domów nie ma odpowiedniego ocieplenia.  

Aby zmniejszyć rachunki za ogrzewanie konieczne jest więc zainwestowanie w termomodernizację domu. Inwestycja nie należy do najtańszych, ale można obniżyć koszty tego przedsięwzięcia korzystając z ulgi termomodernizacyjnej. Temat ten podejmowaliśmy na naszym blogu w tekście pt.” Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć? Przykłady”.  

Dopłata na pellet – podsumowanie

Dopłata do pelletu pomoże przetrwać zimę osobom ogrzewającym domy tym paliwem. Jednak patrząc się na koszty ogrzewania tym paliwem, trzeba przyznać, że pomoc ta jest niewystarczająca. Z tego powodu coraz więcej osób poszukuje alternatywnych rozwiązań, aby w ten sposób zdywersyfikować źródło ciepła w domu.

Właściciele domów coraz chętniej spoglądają na rozwiązania, które nie wymagają ingerencji w postaci remontu budynku. Między innymi dlatego decydują się na zakup elektrycznych grzejników na podczerwień. Ich instalacja nie wymaga remontu, a elastyczność tego rozwiązania sprawia, że można grzejnik na podczerwień można zamontować w jednym – najważniejszym pomieszczeniu, np. w sypialni bądź pokoju dziecięcym.  

O sposobach montażu grzejnika na podczerwień pisaliśmy w tekście pt. ”Gdzie zamontować grzejnik na podczerwień? Przykłady”.