Dopłata do prądu w 2022 roku – gdzie składać wnioski i komu przysługuje?

Podwyżki cen energii elektrycznej to temat, który regularnie pojawia się w mediach w 2022 roku. Polski rząd szuka sposobu na walkę z podwyżkami, a jedno z rozwiązań to dopłata do prądu dla odbiorców indywidualnych. Komu przysługuje dopłata? Jakiej wysokości są dopłaty do prądu? Gdzie składać wnioski? Na wszystkie pytania odpowiadamy w poniższym tekście.

Dopłata do prądu to sposób na złagodzenie wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych. Maksymalna kwota dopłaty wynosi nawet 1400 złotych. Wnioski można składać do 31 października 2022 roku w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania. Wnioski można składać również drogą elektroniczną. 

Jaka dopłata do prądu?

W Polsce jest możliwość uzyskania dopłaty do prądu w ramach dwóch różnych rządowych programów o nazwach „dodatek osłonowy” oraz „dodatek elektryczny”. W tym roku dodatek osłonowy zastąpił wcześniejszy – analogiczny program rekompensat za wysokie ceny energii elektrycznej.

 • Wniosek o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 roku, a pieniądze będą wypłacone jeszcze w tym roku. Wysokość dopłat jest uzależniona między innymi od dochodu, ale o tym za chwilę.
 • Wniosek o dodatek elektryczny można składać do 30 listopada 2022 roku a więcej piszemy o nim w artykule: „Dodatek elektryczny. Do kiedy składać wnioski, ile wynosi?”.

Dodatek osłonowy

Rosnące ceny energii elektrycznej dotykają zarówno odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorców. Dla tej pierwszej grupy rząd wprowadził tzw. dodatek osłonowy, który wynosi od 20 do 1437,50 zł. Tak duża rozpiętość wynika z kryteriów, według których jest przyznawany. Są to: 

 • Dochody
 • Liczba osób w gospodarstwie domowym
 • Główne źródło ciepła

Dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo dla każdego gospodarstwa domowego, którego dochody nie przekraczają: 

 • 2100 złotych w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
 • 1500 złotych na osobę dla gospodarstw wieloosobowych

Jeśli wniosek o dodatek został złożony po 1 sierpnia 2022 roku, to pod uwagę brany jest dochód z roku 2021. Jeśli wniosek o dodatek osłonowy na gospodarstwo domowe zostanie złożony przez kilka osób, to dopłata zostanie przyznana osobie, która złoży go jako pierwsza. O dodatek osłonowy mogą się starać zarówno gospodarstwa jedno oraz wieloosobowe. Jego wysokość jest ściśle uzależniona od dochodów i wynosi: 

 • 400 zł dla gospodarstw jednoosobowych
 • 600 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych
 • 850 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych
 • 1150 zł dla gospodarstw 6 osobowych i więcej

Wyższa dopłata do prądu przysługuje gospodarstwom domowym, które jako główne źródło ciepła posiadają: 

 • kocioł na paliwo stałe
 • kominek
 • kozę
 • trzon kuchenny,
 • piec kaflowy
 • kuchnię węglową
 • piec na paliwa węglopochodne

Wówczas dodatek osłonowy będzie wynosił: 

 • 500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
 • 750 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowego
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa 6 osobowego i więcej

Dla wszystkich osób składających wniosek o dopłatę, ważną informacją jest wymóg posiadania wpisu źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Bez tego złożenie wniosku nie będzie możliwe.

W dodatku osłonowym obowiązuje ponadto tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza ona, że w przypadku przekroczenia maksymalnego dochodu osoba składająca wniosek o dodatek do prądu będzie nadal mogła go otrzymać. Zostanie on jednak pomniejszony o kwotę nadwyżki w dochodach.

Przykład: jeśli osoba składająca wniosek o dodatek osłonowy mieszka w gospodarstwie jednoosobowym i zarabia 2400 złotych, to przekracza ustalone maksimum o 300 złotych. I o tyle właśnie zostanie pomniejszona kwota dopłaty do prądu. Ostatecznie taka osoba otrzyma 100 złotych dodatku osłonowego. Warto wspomnieć, że minimalna kwota wypłaty dodatku dla osoby w takiej sytuacji wynosi 20 zł.

Jak obniżyć rachunek za prąd bez dopłaty? Nauczmy się korzystać z prądu oszczędnie. Różnica szybko stanie się odczuwalna. O oszczędzaniu prądu i racjonalnym gospodarowaniu energią elektryczną opowiadała nam dr Sylwia Słupik – współtwórca aplikacji Eco-bot w wywiadzie pt. „Oszczędzanie energii w domu z aplikacją Eco-bot“.

Gdzie składać wniosek o dopłatę do prądu?

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w gminie właściwej do miejsca zamieszkania lub przesłać wypełniony wniosek tradycyjną pocztą. Można też zrobić to drogą elektroniczną za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Wzór wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny do pobrania na stronie gov.pl. 

Kiedy dopłata do prądu zostanie wypłacona?

Na stronie rządowej możemy przeczytać, że w przypadku osób, które złożyły wnioski o przyznanie dopłaty na prąd po 1 sierpnia 2022 roku, wypłata nastąpi niezwłocznie po jego rozpatrzeniu. Wszystkie wypłaty mają znaleźć się na kontach beneficjentów do 2 grudnia 2022 roku. 

Jednym ze sposobów na obniżenie rachunków za prąd jest zainwestowanie w elektryczne grzejniki na podczerwień, które mogą oszczędzić nawet 30 proc. prądu. Temat grzejników na podczerwień i sposobu ich montażu został przez nas szeroko omówiony w tekście pt. “Gdzie zamontować grzejnik na podczerwień? Przykłady“.

Obniżona akcyza za prąd

W zeszłym roku rząd wprowadził zerową akcyzę na prąd, co także przyczynić się miało do obniżenia rachunku za prąd. Pierwotnie miała ona obowiązywać do maja 2022 roku, ale została przedłużona do lipca 2022.

Nie mniej na stronach rządowych nie ma informacji o tym, by termin ten był jeszcze raz przedłużany. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku podatku VAT za energię elektryczną. Na początku tego rok rząd uchwalił ustawę, która obniża stawkę podatku VAT do 5 proc. Obniżona stawka podatku VAT na prąd obowiązywała jednak do 31 lipca 2022 roku. Póki co, to nie ma w planach wprowadzenia kolejnej obniżki podatku.

[AKTUALIZACJA] We wtorek 23 sierpnia rząd przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym, która przedłuża działanie tarczy antyinflacyjnej do końca tego roku. Dla indywidualnych odbiorców energii elektrycznej jest dobra wiadomość. Oznacza to, że obniżona stawka podatku VAT będzie tym samym obowiązywała do końca roku.

W związku z podwyżkami cen energii, coraz więcej osób poszukuje alternatywnych rozwiązań grzewczych i decyduje się na dodatkowe źródło ciepła. Coraz popularniejszą alternatywą jest ogrzewanie na podczerwień o czym pisaliśmy w tekście pt. “Ogrzewanie na podczerwień jako dodatkowe źródło ciepła“.

Plany, plany i brak planów?

W związku z galopującymi cenami energii elektrycznej można się zastanawiać czy rząd ma w planach uruchomienie kolejnych dopłat do prądu. Na obecną chwilę brak takich planów.

Wprowadzony niedawno dodatek węglowy w wysokości 3 tys. złotych został rozszerzony także o inne paliwa, co mogłoby wskazywać, że podobny dodatek obejmie także ogrzewanie prądem. Jednakże paliwa takie jak węgiel czy gaz obarczone są większym ryzykiem związanym z ich potencjalną niedostępnością, stąd rządowe wsparcie dla takich osób.

Gospodarstwa domowe ogrzewane prądem, np. za pomocą systemów grzewczych na podczerwień, mogą spać spokojniej, ponieważ energia elektryczna jest obecnie pewniejszym źródłem niż gaz czy węgiel. Mimo pojawiających się w mediach od czasu do czasu obaw o wyłączenia prądu, są one mało prawdopodobne. Brak prądu dla kraju oznacza blackout czyli całkowitą katastrofę, której skutki byłyby opłakaneBiorąc to pod uwagę, o dostęp do prądu można być spokojnym, bo jest ostatnim źródłem energii, której mogłoby nam zabraknąć.   

Masz dom i cały czas płacisz wysokie rachunki za ogrzewanie? Dowiedz się jak możesz skorzystać na uldze termomodernizacyjnej, o której pisaliśmy w tekście pt. „Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć? Przykłady“.

Źródła: gov.pl