Termomodernizacja budynku – dofinansowanie Czyste Powietrze

W sytuacji, gdy Twoim celem jest termomodernizacja budynku, dofinansowanie z programu Czyste Powietrze 2022 będzie bardzo pomocne. Jakie zasady ma dofinansowanie? Ile średnio można uzyskać? Dlaczego warto wziąć dotację na termomodernizację? Poniższy artykuł odpowie na te pytania.

Program Czyste Powietrze to sztandarowa rządowa inicjatywa, która umożliwia Polakom uzyskanie dotacji na wymianę źródła ciepła oraz właśnie na termomodernizację. Jest skierowany do wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych w Polsce, którzy chcą wymienić stary piec i przeprowadzić prace termomodernizacyjne. O dotacje na termomodernizację i wymianę pieca można się ubiegać do 31 grudnia 2027 roku.

Termomodernizacja budynku – dofinansowanie zasady i kwoty

Dofinansowanie termomodernizacji i wymiany źródła ciepła, jakie można uzyskać w programie Czyste Powietrze, to nawet 30.000 zł dla podstawowego dofinansowania, 37.000 zł dla podwyższonego poziomu oraz 69.000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Uzyskaną dotacją sfinansujemy konieczne prace oraz materiały.

We wniosku o dofinansowanie termomodernizacji określamy:

  • planowany zakres ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej,
  • osiągnięty dochód roczny warunkujący wraz z zakresem prac wysokość dofinansowania.

Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku znajduje się w tej dokumentacji programu Czyste Powietrze.

Czy możemy zdecydować się na samą termomodernizację bez wymiany źródła ciepła? Tak. Jednakże w tej sytuacji nie uzyskamy aktualnie maksymalnej kwoty dofinansowania. Wobec tego na jakiej wysokości dofinansowanie termomodernizacji możemy liczyć? Piszemy o tym w dalszej części artykułu.

Wysokość dofinansowania w Czystym Powietrzu do 2022 roku

Z danych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) wynika, że z końcem 2021 roku średnia kwota dofinansowania wynosiła 16,6 tys. złotych. Dane pokazują także wzrost liczby wniosków między 2020, a 2021 rokiem, co pokazuje, że program Czyste Powietrze przyjął się wśród właścicieli domów jednorodzinnych.

Ciekawie przedstawiają się również dane dotyczące liczby złożonych wniosków, która do końca 2021 roku wynosiła 379 tys. na łączną kwotę 6,5 mld złotych. Dofinansowanie uzyskało już 299 tys. wniosków na łączną kwotę 4,9 mld.

Pokazuje to, że niemal 80 proc. składanych wniosków skutkuje pozyskaniem dofinansowania, co jest bardzo dobrym wynikiem. Dynamikę wykorzystania dofinansowania w 2022 roku dodatkowo zwiększy opcja Czyste Powietrze Plus skierowana do mniej zamożnych rodzin.

Piszemy o niej więcej w artykule „Czyste Powietrze Plus – dofinansowanie, zasady”.

Wiemy zatem jaka jest skala zainteresowania programem i ile złożonych wniosków jest rozpatrywanych pozytywnie, ale jak często przyznane środki są przeznaczane na termomodernizację?

Wysokość dofinansowania termomodernizacji budynku

Szczegółowe dane na temat przeznaczenia dotacji zgromadzone zostały w pracy pt. „Termomodernizacja w Czystym Powietrzu: wyjątek czy reguła”, która powstała na zlecenie think tanku Reform. Autorzy pracy – Aneta Stefańczyk, Aleksander Śniegocki i Zofia Wetmańska – zwracają w niej uwagę, że dane na temat przeznaczenia dofinansowania są przez nich szacowane, ponieważ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie udostępnia takich informacji publicznie. Szacunki zostały dokonane na podstawie danych cząstkowych z poszczególnych oddziałów wojewódzkich funduszu (WFOŚIGW).

Okazuje się, że środki, którymi dysponuje fundusz w ramach programu Czyste Powietrze są w założeniu w 59 proc. przeznaczone na prace związane z termomodernizacją: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie przegród. Wynika z tego, że w programie jest dużo środków na dofinansowanie prac zmniejszających zapotrzebowanie budynku na energię cieplną budynków. Dlaczego by z nich nie skorzystać?

Założone przeznaczenie pieniędzy z funduszu, a to, na co są faktycznie wykorzystywane przez beneficjentów, to dwie różne kwestie. Sprawdźmy więc, na jakie cele wnioskodawcy przeznaczają pozyskane środki:

  • 39 proc. składanych wniosków obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z wymianą źródła ciepła;
  • 51 proc. samą wymianę źródła ciepła,
  • 10 proc. wniosków obejmuje wykonanie wyłącznie termomodernizacji.

Poziom wsparcia z programu Czyste Powietrze na wykonanie wyłącznie prac termomodernizacyjnych wynosił średnio 10 tys. złotych i według autorów badania pozwalają one na redukcję zużycia energii o 1/3.

Aby uzyskać dofinansowanie na termomodernizację konieczna jest wymiana źródła ciepła na bardziej ekologiczne lub posiadanie już takiego źródła ciepła. W tym drugim przypadku można wnioskować o dofinansowananie na termomodernizację bez wymiany źródła ciepła.

Termomodernizacja budynku jest niedoceniana

Przywołane statystyki pokazują, że beneficjenci programu częściej decydują się na wymianę pieca razem z termomodernizacją, co jest racjonalnym wyborem biorąc pod uwagę oszczędności jakie przyniesie połączenie obu inwestycji inwestycje. Jednak najczęściej poprzestają na wymianie samego pieca.

Tymczasem w 2014 roku Instytutu Ekonomii Środowiska oszacował, że aż 38 proc. domów w Polsce posiada bardzo niski standard izolacyjności (np. brak ocieplonych ścian), a kolejne 34 proc. cechuje niski standard izolacyjności cieplnej (np. ocieplenie ścian do 8 cm). Większość tych domów niestety nie zmieniła się od tego czasu.

Nie tylko dofinansowanie z Czystego Powietrza

Zastanawiając się nad pozyskaniem dotacji na poprawę ocieplenia budynku warto pamiętać o uldze termomodernizacyjnej, która łączy się z programem Czyste Powietrze. Wykorzystanie jej przyniesie zwrot podatku, który w kolejnym roku można przeznaczyć na dalszą poprawę efektywności energetycznej swojego domu, żeby maksymalnie obniżyć koszty ogrzewania. Ile można zyskać na tej uldze policzyliśmy w artykule „Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć? Przykłady”.

Warto również wiedzieć, że wiele gmin w Polsce prowadzi swoje gminne programy dopłat do wymiany kopciuchów. Od 25 stycznia 2022 roku regulamin Czystego Powietrza dopuszcza łączenie go z gminnymi dotacjami, w „których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości”.

Temat gminnych dotacji poruszaliśmy w tekście pt. „Wymiana źródeł ciepła – ile pieniędzy, ranking, do kiedy”.

Termomodernizacja – więcej pieniędzy w portfelu

Autorzy wyżej cytowanego raportu „Termomodernizacja w Czystym Powietrzu: wyjątek czy reguła” w podsumowaniu swojej pracy zwracają uwagę, że potencjał Czystego Powietrza nie został dotąd w pełni wykorzystany i do spełnienia wymagań zawartych w pakiecie „Fit for 55” potrzebne jest przedefiniowania jego celów.

Dotychczas program Czyste Powietrze skupiał się na walce ze smogiem poprzez wsparcie do wymiany przestarzałych pieców węglowych. Aby jednak efekt skali był zadowalający, należy zwrócić się w stronę termomodernizacji budynków, ponieważ przyniesie to nie tylko wymierne efekty dla środowiska naturalnego, ale także dla domowych budżetów.

„W obecnym kształcie program nie uwzględnia jednak docelowego standardu, który powinny osiągnąć polskie budynki do połowy wieku – całkowitej niezależności od wykorzystania paliw kopalnych i zeroemisyjności. Przekłada się to na zbyt niskie inwestycje w ograniczenie zużycia energii oraz skierowanie ponad połowy środków na inwestycje utrzymujące zależność budynków od paliw kopalnych” – czytamy w raporcie.

Termomodernizacja i nowoczesne ogrzewanie

Skorzystanie z programu Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej daje konkretne efekty. Z dobrze wyizolowanego domu wydostaje się mniej ciepła, za produkcję którego przecież płacimy. Jeśli nie chcemy, aby nasz system grzewczy ogrzewał zimą powietrze na polu, to inwestycja w termomodernizację budynku jest koniecznością. Natomiast inwestycja w nowy, wcześniej nieznany system grzewczy  stawia przed nami szereg pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć.

Przy takich inwestycjach jak wybór nowego systemu grzewczego w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę po prostu panujące na rynku trendy oraz cenę. Poważna inwestycja, która zostanie z nami na całe lata , a nawet pokolenia, wymaga od nas jednak porzucenia ww. priorytetów modowo-cenowych. System grzewczy nie jest przecież urządzeniem, które po kilku latach będzie można oddać do utylizacji i wymienić na nowe. Większość dostępnych na rynku systemów grzewczych będzie w przyszłości generowało kolejne koszty.

W przypadku pieców na gaz, będzie to:

  • konieczność corocznych przeglądów samego kotła,
  • przewodów kominowych
  • oraz sprawdzenie szczelności instalacji.

W przypadku kotłów na biomasę będzie to wymóg ich czyszczenia, a w przypadku pomp ciepła będzie to konieczność wykonania przeglądu szczelności całej instalacji.

Wyjątek od powyższych wydatków stanowi system grzewczy oparty o folie grzewcze, który nie generuje takich kosztów, ponieważ nie wymaga ani czyszczenia, ani przeglądu przewodów czy innych instalacji. Skąd jednak możemy być tego pewni?

Nowoczesne ogrzewanie dla budynku po termomodernizacji

Konstrukcja folii grzewczej, która jest sercem systemu grzewczego na podczerwień jest prosta i nie posiada mechanicznych urządzeń, które mogą się zużyć lub ulec awarii. Charakterystyczna prostota to jedna z najbardziej wyróżniających cech ogrzewania podczerwienią. Jej montaż jest szybki i na tyle prosty, że można go przeprowadzić samemu.

Sprawdź zestawy gotowe do montażu.

Zobacz film z montażu folii grzewczej pod wylewkę:

Dobre ogrzewanie to nie tylko jego prosta konstrukcja, ale także komfort użytkowania. Elektryczne ogrzewanie na podczerwień to jedyny w pełni płaszczyznowy system grzewczy na rynku, który zapewnia jednolite wrażenie ciepłej podłogi.

Koszty użytkowania nowoczesnego ogrzewania elektrycznego

Ceny energii elektrycznej w Polsce szybują podobnie jak ceny gazu, pelletu czy węgla. Jak wspomnieliśmy wyżej, kotły na paliwa stałe generują z każdym rokiem użytkowania więcej kosztów eksploatacyjnych i nawet popularne rozwiązania jak pompy ciepła wymagają przeglądów i wymiany zużytych części.

Koszty użytkowania elektrycznego ogrzewania podczerwienią ograniczają się tylko do rachunków za prąd. Dlatego zalecane przez nas prace termomodernizacyjne są kluczowe jeśli chcemy mieć tanie w instalacji, nowoczesne i bezemisyjne ogrzewanie na całe życie. Stąd też uczestnictwo w programie Czyste Powietrze i złożenie wniosku o dofinansowanie wymiany źródła ciepła wraz z termomodernizacją jest tak ważne.

Sprawdź, ile zapłacisz za ciepłe podłogi w całym domu: włącz Kalkulator Ogrzewania.

Źródła: strefaagro, ireform