Co zrobić, gdy Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków przypomina o złożeniu deklaracji?

Urzędnicy od 1 lipca 2021 roku zbierają dane o źródłach ciepła od właścicieli domów oraz zarządców. Co zrobić, gdy Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków przypomina o złożeniu obowiązkowej deklaracji? Jak uniknąć mandatu za uchylanie się od złożenia deklaracji? Właściciel nowego domu ma 14 dni na złożenie deklaracji licząc od dnia uruchomienia źródła ciepła a pozostali muszą dostosować się do wyznaczonej daty. Gdy zapomnisz, to masz problem.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to urząd utworzony w celu zbierania informacji o źródłach ciepła w polskich domach. Głównym celem powołania tej instytucji było wspieranie rządu w walce ze smogiem. W związku z przegłosowaniem ustawy o wspieraniu termomodernizacji budynków oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków na każdym właścicielu lub zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek złożenia deklaracji ujawniającej źródło (lub źródła) ciepła w domu lub budynku wielorodzinnym.

Jakie źródła zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

W zasadzie, to do CEEB należy zgłosić wszystkie źródła ciepła jakie znajdują się w budynku. Będą to więc między innymi:

 • piece węglowe,
 • kotły gazowe,
 • kotły na pellet,
 • kominki,
 • kozy,
 • trzon kuchenny,
 • pompy ciepła,
 • panele na podczerwień,
 • folie grzewcze,
 • sieć ciepłownicza,
 • inne.

Warto w tym miejscu nadmienić, że przepisy wymagają złożenia informacji o wszystkich posiadanych źródłach ciepła. Ponadto zainstalowane w budynku źródła ciepła nie mogą mieć mocy większej niż 1 MW. Dane zebrane przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków trafią do bazy, która posłuży do walki z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce. W jaki sposób? O tym przekonamy się najpóźniej do 2030 roku.

Co zrobić, gdy Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków przypomina o złożeniu deklaracji?

Najlepiej nie odkładać sprawy na później. Na złożenie deklaracji mam ściśle ograniczony czas i zasadniczo nie ma usprawiedliwień ani wymówek, po które moglibyśmy sięgnąć – ani urlop, ani trudna sytuacja w pracy, ani pogrzeb w rodzinie, nic nie zwalnia nas od obowiązku złożenia deklaracji.

Urzędnicy przypominają, że czas na złożenie deklaracji kończy się 30 czerwca 2022 roku. Po tej dacie nie będzie to już możliwe, a urzędnicy mogą nałożyć na właściciela domu mandat w wysokości od 500 do 5000 złotych.

Oprócz wspomnianych wyżej urządzeń, do źródeł ciepła, o których posiadaniu należy poinformować Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków należą też takie mniej oczywiste, jak: sieć ciepłownicza, gazowy podgrzewacz wody, elektryczny podgrzewacz wody, promiennik gazowy  i kolektor słoneczny do przygotowania cwu lub wspomagającego systemy ogrzewania. Także urządzenia do podgrzewania wody czy ogrzewania ogrodu zimowego zaliczają się do źródeł ciepła.

Po co składamy deklarację do CEEB? Jest ona wymagana przy staraniu się o dotację z rządowych programów finansujących różnego rodzaju inwestycje poprawiające efektywność energetyczną budynku. Takim programem jest np. Mój Prąd, o którym możecie przeczytać w naszym tekście „Dotacja Mój Prąd 4.0 na magazyn energii i fotowoltaikę”.

Kto musi złożyć deklarację do CEEB?

Wymóg złożenia deklaracji o posiadanym źródle ciepła dotyczy nie tylko właścicieli istniejących już budynków, ale także nowobudowanych. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków przypomina, że właściciele nowych domów mają 14 dni na złożenie deklaracji licząc od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Jeśli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, to deklarację składa jeden z nich. W przypadku budynków wielorodzinnych deklarację składa zarządca, natomiast właściciel mieszkania posiadającego oddzielne źródło ciepła (np. kominek) również jest zobowiązany złożyć deklarację. Może to także zrobić za pośrednictwem zarządcy swojego budynku.

Podsumowując deklarację składa:

 • właściciel już istniejącego budynku,
 • właściciel nowego budynku,
 • zarządca budynku wielorodzinnego,
 • właściciel mieszkania w budynku wielorodzinnym posiadający oddzielne źródło ciepło,
 • zarządca w imieniu powyższego.

Wiemy już, kto musi złożyć deklarację do CEEB. Gdzie może to zrobić?

Gdzie składać deklarację CEEB? Jak wypełnić deklarację emisyjności?

Deklarację można składać w formie elektronicznej, poprzez stronę ceeb.gov.pl, gdzie należy wypełnić odpowiedni formularz. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, którego instytucją podległą jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, opublikował na swoim kanale film instruktażowy wyjaśniający jak wypełnić deklarację emisyjności.

Deklarację można składać również osobiście lub pocztą w urzędzie gminy adekwatnym do miejsca zamieszkania. Deklaracja taka powinna zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela/zarządcy obiektu oraz adres miejsca zamieszkania/siedziby,
 • adres nieruchomości, której dotyczy składana deklaracja,
 • informację o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach,

Czym Polacy ogrzewają domy?

Zebranie deklaracji przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków posłuży do walki z tzw. niską emisją i pozwoli planować programy mające na celu wymianę źródeł ciepła na bezemisyjne. Dane to pozwolą na przykład oszacować ile jeszcze źródeł ciepła należy wymienić w poszczególnych gminach. Firma Heat Decor, która produkuje przyjazne dla środowiska folie grzewcze na podczerwień przeprowadziła całkiem niedawno swoje własne badanie dotyczące tego czym Polacy ogrzewają domy. Szczegółowe podsumowanie tego badania dostępne jest w raporcie „Pierwszy Ranking Jakości Ogrzewania”.