Prosument zbiorowy i fotowoltaika – 2022 rok otwiera nowe możliwości

Wchodzące w życie od kwietnia 2022 roku zmiany w systemie rozliczeń fotowoltaiki budzą duże emocje wśród prosumentów. Mamy też jasną stronę tych zmian. W polskim prawie pojawi się nowe pojęcie prosument zbiorowy i fotowoltaika od 2022 roku stanie się tym samym dostępna dla nowych osób. Dla kogo dokładnie?

Zmiany w rozliczeniu fotowoltaiki, które wprowadza nowelizacja ustawy o OZE, wzbudziły liczne kontrowersje. Po ich ogłoszeniu wielu ekspertów wieściło zatrzymanie „boomu na fotowoltaikę” w Polsce, a niektórzy mówili wręcz o rychłej katastrofie i upadku całej branży. Nowela wspomnianej ustawy wprowadza jednak pojęcia, które mają szansę zrewolucjonizować rynek fotowoltaiki w Polsce.

Prosument zbiorowy i fotowoltaika od 2022 roku dostępna dla polskich miast

Pierwszym pojęciem w słowniku fotowoltaicznym jest prosument indywidualny.  Definicja prosumenta indywidualnego mówi, że:

 • może nim zostać osoba fizyczna, fundacja, stowarzyszenie lub przedsiębiorca,
 • prosument jednocześnie produkuje energię z OZE i ją zużywa,
 • a wytwarzanie energii nie jest dla niego głównym źródłem przychodów.

Zmiany przepisów w fotowoltaice wprowadzają pojęcie prosumenta zbiorowego. To pojęcie obejmuje:

 • mieszkańców bloków
 • oraz domów wielorodzinnych.

W funkcjonującym dotychczas systemie opustów mieszkańcy domów wielorodzinnych co prawda mogli wykorzystywać energię z fotowoltaiki, ale ograniczenia były na tyle duże, że rozwiązanie to nie cieszyło się popularnością. Zmiany w fotowoltaice wprowadzając pojęcie prosumenta zbiorowego sprawią, że będzie to opłacalne. Dzięki temu mieszkaniec bloku z instalacją fotowoltaiczną, będzie mógł czerpać z niej korzyści indywidualnie. Zgodnie z nowym prawem moc instalacji w przypadku prosumenta zbiorowego będzie wynosić – zgodnie z ustawą – maksymalnie 50 kW.

Teraz dachy domów, kamienic i bloków w miastach mogą stać się źródłem energii elektrycznej!

Nowa ustawa, a właściwie jej nowelizacja, wprowadza również inną, bardzo ważną zmianę. W myśl nowych przepisów wytwarzanie energii z OZE przez prosumentów zbiorowych nie stanowi formy działalności gospodarczej.

Oprócz tego nowe prawo nadaje prosumentom zbiorowym dwa podstawowe prawa:

 • prawo prosumenta zbiorowego do produkcji energii z mikroinstalacji lub małej instalacji fotowoltaicznej
 • oraz prawo do sprzedaży energii elektrycznej.
Ustawa przewiduje również sytuację, w której prosument zbiorowy nie może dojść do porozumienia z wybranym operatorem sieci dystrybucyjnej. W takim przypadku ustawa obliguje sprzedawcę energii elektrycznej do jej zakupu.

Reprezentant prosumentów

Przegłosowana przez sejm nowela ustawy o OZE wprowadza także pojęcie reprezentanta prosumentów. Reprezentant prosumenta zbiorowego to:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna
 • lub jednostka administracyjna, która nie jest osobą prawną (np. wspólnota mieszkaniowa).

Ustawa przyznaje reprezentantowi zdolność prawną na podstawie umowy zawartej z prosumentem zbiorowymWybranie reprezentanta jest wymogiem w przypadku umów zawieranych przez prosumentów zbiorowych. Reprezentant prosumenta zbiorowego jest odpowiedzialny za:

 • składanie wniosku o przyłączenie instalacji do sieci,
 • zawieranie umów z operatorem sieci dystrybucyjnej
 • oraz ma także informować operatora o wszelkich zmianach w instalacjach należących do obsługiwanych przez niego prosumentów zbiorowych.

Prosument wirtualny

Zmiany w fotowoltaice dają również inną, dodatkową możliwość czerpania zysków ze sprzedaży energii z OZE. Jest nią wprowadzenie prosumenta wirtualnego, którym będzie mógł zostać każdy, kto nie ma warunków na wybudowanie instalacji fotowoltaicznej w miejscu swojego zamieszkania. Ponadto, ustawa zakłada, że każda osoba może być równocześnie prosumentem indywidualnym, zbiorowym oraz wirtualnym. Dzięki temu więcej osób otrzyma możliwość zarabiania na fotowoltaice realnych pieniędzy.

Prosument zbiorowy i wykorzystanie fotowoltaiki w ogrzewaniu

Wprowadzając nowe prawa, sejm dał tysiącom osób mieszkających w kamienicach i blokach możliwość korzystania z fotowoltaiki. Do tej pory praktycnzie nie było to dla nich możliwe. Szczególnie ważne jest to dla osób posiadających mieszkania w miejscach, gdzie występuje problem z ogrzewaniem. Polska już od dawna prowadzi różnego rodzaju programy mające na celu finansowanie wymiany pieców. Często takie piece nadal istnieją w budynkach starszego typu. W związku ze wzrostem cen gazu pojawi się też potrzeba wymiany pieców gazowych na bardziej ekonomiczne ogrzewanie.

Dzięki nowemu prawu mieszkańcy takich miejsc otrzymają możliwość wykorzystania fotowoltaiki do ogrzewania. Brak możliwości lub nieopłacalność wykorzystania gazu do ogrzewania sprawia, że wiele osób sięgnie po alternatywne źródła ciepła. Realny zysk z fotowoltaiki pozwoli przeznaczyć go na elektryczne ogrzewanie na podczerwień. Czy to się opłaca – pisaliśmy już tym artykule „Ogrzewanie podłogowe elektryczne – czy się opłaca”.

W przypadku mieszkań jest to rozwiązanie proste i nie wymaga ingerencji w strukturę budynku, jak to ma miejsce w przypadku gazu. Folie grzewcze i maty grzewcze na podczerwień zainstalowane pod podłogą sprawią, że mieszkania dotąd pozostające względnie zimne staną się ciepłe. Wykorzystanie ogrzewania elektrycznego na podczerwień wpłynie też na poprawę jakości powietrza wokół domów i wewnątrz mieszkań, ponieważ atutem takich systemów jest ich zeroemisyjność oraz to, że nie unoszą kurzu i pozytywnie wpływają na zdrowie.

W wymianie źródła ciepła w mieszkaniach pozwoli także rządowy program „Ciepłe mieszkanie”, o którym niedawno pisaliśmy. Z punktu widzenia odbiorcy zmiany w fotowoltaice mogą przynieść rewolucję na rynku, ponieważ pozwolą one wykorzystać energię ze Słońca także do ogrzewania mieszkań w blokach i kamienicach w centrach miast. Ma to szczególnie duże znaczenie także ze względów ekologicznych, ponieważ jak wiemy, Polska od kilku lat walczy ze zjawiskami smogu i zanieczyszczenia powietrza, które szczególnie dają się we znaki w centrach dużych miast i mniejszych miast.

Źródła: sejm.gov.pl, biznesalert.pl, gramwzielone.pl, gazetaprawna.pl