Ulga termomodernizacyjna – jak z niej korzystać?

O tym, ile korzyści niesie ze sobą zastosowanie w domu systemu ogrzewania na podczerwień czy też czerpanie energii elektrycznej ze Słońca (za pomocą paneli fotowoltaicznych), powiedziano już wiele. Zarówno o atutach prozdrowotnych dla człowieka, jak i ekologicznych dla planety. Jest to też bardzo korzystna inwestycja pod względem ekonomicznym dla każdego domu ekologicznego, a dodatkowo te korzyści przybliża ulga termomodernizacyjna.

 

Fotowoltaika – dofinansowanie

Przy galopujących cenach za energię elektryczną, ekonomiczność kosztów związanych z jej poborem jest obecnie priorytetem nie tylko dla osób, które dopiero noszą się z zamiarem budowy domu, a także dla tych, które swoje obecne miejsce zamieszkania pragną uczynić komfortowym – także pod względem finansowym.

Jednak, jak to bywa na wielu płaszczyznach życia, by czerpać z czegoś korzyści, najpierw trzeba w nie zainwestować. Co możemy zrobić w wypadku, gdy budżet nas ogranicza, a naszym marzeniem jest dom zeroenergetyczny i przyjazny środowisku?

 

Bardzo korzystnymi formami wsparcia, a także zachęty do podejmowania tego typu inwestycji, są dofinansowania, o które można starać się w odpowiednich instytucjach. Dla przypomnienia – kluczowymi dla tego celu są programy prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 • „Mój Prąd” – jego celem jest dofinansowanie kosztów związanych z produkcją i magazynowaniem energii elektrycznej dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii.
 • „Czyste Powietrze” – obejmuje termomodernizację domu oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła,

Możliwości zasilenia domowego budżetu, po zakończeniu prac związanych z termomodernizacją oraz instalacją systemu fotowoltaicznego, nie kończą się na tych programach. Na początku 2019 roku polski rząd wprowadził możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej przy rozliczaniu rocznych zeznań podatkowych.

Zobacz: Fotowoltaika i ogrzewanie elektryczne: wszystko, co musisz wiedzieć

Ulga termomodernizacyjna – kto może skorzystać?

Choć ograniczeń w skorzystaniu z możliwości odliczenia tej ulgi od podatków nie ma wiele, to warto jasno określić, kto może z niej skorzystać:

 • osoby, które rozliczają się zgodnie ze skalą podatkową – 17% lub 32%,
 • także osoby rozliczające na podstawie 19% stawki podatku,
 • osoby opłacające ryczałt od przychodów.
 • osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego,

Ulga termomodernizacyjna – do kogo nie jest skierowana?

Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jasno określają, że z ulgi termomodernizacyjnej nie mogą skorzystać osoby, które nie spełniają kryteriów w nich zawartych. Przyjrzyjmy się bliżej warunkom, na które początkowo możemy nie zwrócić uwagi, a które jednocześnie mogą okazać się dla niektórych problematyczne.

Zasady jasno określają, że z ulgi tej może skorzystać właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego. Oznacza to, że nie może z niej skorzystać podatnik, który jest dopiero w trakcie budowy wspomnianego budynku, ponieważ formalnie, do zakończenia prac, nie jest jeszcze jego właścicielem.

Ponadto, właściciele budynków, którzy noszą się z zamiarem wymiany pokrycia dachu ze szkodliwego eternitu, na nowe – przyjazne środowisku, również mogą być zaskoczeni, bowiem ustawa nie przewiduje możliwości skorzystania przez nich z ulgi! To, które wydatki można odliczyć od podatku, określa katalog znajdujący się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ulga termomodernizacyjna – które wydatki możemy odliczyć?

Odliczyć od podatku możemy, jak mówi ustawa, przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Czym ono jest?

 • Działaniem, które wpływają na ograniczenie strat energii pierwotnej.
 • Działaniem, które znacząco wpływa na zmniejszenie poboru energii na potrzeby ogrzewania budynku, jak i wody, z której korzystamy na co dzień.
 • Procesem przyłączenia się do lokalnej sieci ciepłowniczej.
 • Wymianą źródeł ciepła.

Tak przedstawiają się ogólne założenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawodawcy. By je przeprowadzić, niezbędny jest zakup odpowiednich materiałów, których zakup odlicza się od podatku:

 • materiały budowlane wykorzystywane do dociepleń budynków,
 • kotły: gazowe, olejowe, na paliwo stałe (z zaznaczeniem, że muszą spełniać określone kryteria Komisji UE),
 • zbiornik na gaz/olej,
 • węzeł cieplny z programatorem,
 • odpowiednie przyłącze umożliwiające podpięcie do sieci ciepłowniczej/gazowej,
 • materiały będące częścią instalacji grzewczej i ogrzewania wody do celów użytkowych,
 • elementy niezbędne do zainstalowania ogrzewania elektrycznego (maty grzewcze, folie grzewcze, a także folie grzewcze w zestawie z termostatem),
 • materiały związane z instalacją systemu fotowoltaicznego (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, system stelażowy, falowniki),
 • pompy ciepła,
 • okna i drzwi (także garażowe),
 • materiały wchodzące w skład systemu wentylacji.

Listę materiałów budowlanych i urządzeń, które obejmuje ulga termomodernizacyjna, zawiera rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Rozporządzenie to wymienia również szereg usług, których koszt również odliczymy od podatku, a których zakres wykracza poza sam montaż ocieplenia czy ekologicznego źródła ciepła, i są to:

 • audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • analiza termograficzna budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • wszelkie prace dociepleniowe i usługa wymiany stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego, olejowego kondensacyjnego, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła czy kolektora słonecznego;
 • instalacja systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego (rekuperacja);
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja niskoemisyjnego źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż emisyjnego źródła ciepła.

Skoro już wiemy, kto i co może odliczyć w ramach tej ulgi, to pozostaje nam odpowiedzieć na pytanie: jak to zrobić?

Ulga termomodernizacyjna – jak z niej skorzystać?

Kluczową i podstawową kwestią jest gromadzenie faktur VAT za każdy zakupiony materiał oraz za każdą wykonaną usługę. To za ich pomocą udokumentujemy poniesione przez nas koszty. Warto tu nadmienić, że jeśli korzystamy z dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie również musimy okazać faktury VAT za poniesione koszty, to możemy to zrobić za pomocą ich kopii. Oryginały faktur zostawiamy do celów odliczeń podatkowych.

Musimy także pamiętać, że odliczeń dokonujemy w zeznaniu podatkowym za rok, w którym ponieśliśmy te koszty. Wyjątek stanowi tu sytuacja, w której wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne są wyższe niż wykazany dochód (w przypadku ryczałtu jest to przychód) – wtedy można odliczyć tę „nadprogramową” kwotę w kolejnych latach, jednak w czasie nie dłuższym niż 6 kolejnych lat począwszy od roku, w którym zaczęliśmy ponosić koszty z tytułu termomodernizacji budynku mieszkalnego.

Kwota, która aktualnie podlega zwrotowi, to maksymalnie 53 000 zł. Co więcej, jeśli tytuł własności budynku przypada na współmałżonków, to każde z nich może odliczyć te koszty w zeznaniu podatkowym, jednocześnie podnosząc kwotę maksymalnego odliczenia aż do 106 000 zł. Małżeństwa mogą śmiało remontować na większą skalę!

Przy składaniu właściwej nam deklaracji PIT należy także pamiętać o złożeniu załącznika PIT/O, w którym wykazujemy tę ulgę.

Właściciele budynków, którzy zdecydowali się także na skorzystanie z form dofinansowania procesu termomodernizacji, tj. „Mój Prąd” lub „Czyste Powietrze”, muszą pamiętać, że odliczeniu nie podlega kwota, którą pokrył udział w którymś z programów. Przykładowo: jeśli ponieśliśmy koszty rzędu 25 000 zł, a fundusz dofinansował nam poniesione koszty na kwotę 10 000 zł, to w ramach ulgi podatkowej możemy odliczyć tylko 15 000 zł.

Zobacz przykład obliczenia ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga, ulga i jeszcze raz… niskie koszty ogrzewania!

Gdy ulga termomodernizacyjna już nie ma przed nami tajemnic i zapoznamy się z wszelkimi formami aktualnego wsparcia finansowego, powinniśmy wybiec myślą nieco w przyszłość. Zapewniając sobie i swoim dzieciom bardziej zielone perspektywy, zauważmy, że mogą mieć one kolce, gdy… zaskoczą nas koszty serwisowania wybranego rozwiązania.

Nie dajmy się zwariować samej „gwieździe” tego tekstu, czyli uldze podatkowej. Bo choć ma ogromne znaczenie w całym procesie czynienia naszego domostwa bardziej przyjaznym zdrowiu i portfelowi, to istnieje czynnik doceniany z czasem – świadomy i rozważny dobór materiałów i urządzeń.

Dobór na tyle rozważny, by w założonym budżecie „upchnąć” możliwie jak najtrwalsze produkty, które posłużą nam bardzo długo. Duża sława rozwiązań ekologicznych dla domu tj. ogrzewania elektrycznego, ogrzewania na podczerwień czy fotowoltaiki oraz bombardujące nas zewsząd hasła, że to inwestycja na lata, często usypiają naszą czujność. Tymczasem warto poznać opinie  użytkowników znających dane rozwiązanie w praktyce od lat i porównać okresy gwarancyjne.

Skupiając się wyłącznie na kosztach samej inwestycji zapominamy, że elementy wybranego przez nas systemu mają ściśle określony cykl życia i mogą wymagać systematycznego serwisowania. Niech za przykład posłuży tu żywotność pompy ciepła. Urządzenie to nie należy do najtańszych, dlatego dość często, by obniżyć koszt jej zakupu, wybiera się pompę o niższej mocy, co przekłada się na jej krótszy okres życia.

Wniosek? Zbyt pochopnie wybrany produkt, który na wstępie może i spełnia nasze oczekiwania finansowe, ostatecznie może nas słono kosztować – więcej niż zakładaliśmy. Dlatego zalecamy rozwagę na każdym etapie prac termomodernizacyjnych w naszym domu – szczególnie na etapie doboru systemu grzewczego i jego elementów.

Najlepiej, by nasze wymarzone ogrzewanie nie generowało dodatkowych kosztów i nie wymagało serwisowania (jak np. folia grzewcza , którą bezpiecznie można układać także w łazience), dzięki czemu w przyszłości unikniemy niespodzianek a nasz portfel nie zostanie znienacka wydrążony.

Prace termomodernizacyjne można także dofinansować korzystając z rządowego programu Czyste Powietrze. Więcej na temat w tekście pt. “Termomodernizacja budynku – dofinansowanie Czyste Powietrze“.

Ogrzewanie – opinie i wsparcie ekspertów

Oczywiście nikt nie oczekuje, by każdy, kto nosi się z zamiarem instalacji nowoczesnego systemu ogrzewania, był samozwańczym znawcą tematu. Zawsze warto sięgnąć po rekomendacje ekspertów i opinie klientów.

Heat Decor służy wsparciem w przygotowaniu do termomodernizacji, zapewniając darmowe doradztwo i pozostawiając swobodę wyboru. Kochamy nasze zielone produkty, ale jeśli ktoś ostatecznie wybierze pompę ciepła, nie będziemy mieli mu tego za złe.

Wszak przyświeca nam wspólny cel – aby nasza planeta, nasz jedyny wspólny dom, była jak najbardziej zielona i jak najbardziej eko. Im szybciej damy jej odetchnąć od dziesiątek lat niszczycielskich działań, tym bardziej będzie nam wdzięczna i tym dłużej będzie dla nas i kolejnych pokoleń naprawdę przyjaznym miejscem do życia.